Digitalisera och verksamhetsutveckla med GIS

Dra nytta av teknik du redan har

Ladda ner white paper
Kvinna använder ArcGIS for Power BI

Som ett led i sin digitala transformation söker organisationer sätt att anpassa och stärka sitt verksamhets- och beslutsstöd. Som ArcGIS-organisation har du tillgång till en plattform som har kapaciteten att starkt bidra både till digitalisering av verksamhetskritiska arbetsflöden och processer i alla delar av verksamheten, och utväxling på värdefulla data. Sprängkraften är kort sagt enorm när organisationer utvecklar och breddar användningen GIS-teknologin. Resultat i form av ökad effektivitet, säkerhet, kvalitet och hållbarhet låter inte vänta på sig.

Nyckeln till att lyckas ligger i att se data och GIS som en strategiskt viktig resurs och möjlighet till verksamhets- och affärsutveckling.

Framåtdrift med GIS

Framgångsfaktorer

Din organisation har tillgång till en kompetent GIS-plattform. Maximera en befintlig teknisk resurs positiva inverkan på verksamheten genom att stärka förmågan att fatta beslut och agera rätt. Ta steg för att digitalisera och vässa besluts- och verksamhetsstödet med ArcGIS.

Previous
Next

White paper

Vägledning till geospatial strategi

Ett white paper som ger strategins beståndsdelar, verktyg som hjälper dig att skapa den och framgångsfaktorerna för vägen framåt.

Ladda ner

Prata strategi med en av våra strategiska rådgivare

Ett samtal med en av våra strategiska rådgivare ger dig en första inblick i och känsla för vad ett initiativ för geospatial strategi skulle innebära för dig och din organisation. 

Kontakta oss så bokar vi in ett digitalt möte.

 

 

Vässa verksamhets- och beslutsstödet

Kanske är det självklart för dig. Men låt oss reflektera kring i vilken omfattning geospatial intelligens, geografisk IT och datadrivna kartor faktiskt stärker en organisation. Att säkra tillgången till tillförlitliga data och information är alltför ofta en utmaning idag. Med GIS kan din organisation skapa ett gemensamt gränssnitt och nav där data från olika system och datakällor sammanlänkas och tillgängliggörs – när och där de behövs. Något som alltså har potential att starkt bidra till digitalisering och effektivisering av arbetsflöden i alla delar av organisationen.

Exempel: Möjligheter med GIS

Låt inte resursbrist vara ett hinder

Ibland räcker de egna resurserna helt enkelt inte till för att få den framåtdrift som önskas och krävs. Det finns stöd att tillgå – strategiskt, taktiskt och operativt.

Previous
Next