Skip to Content

Förvaltat ArcGIS

Drifta och förvalta organisationens ArcGIS hos GIS-experter

I ArcGIS har du och din organisation en GIS-plattform med en stor, och ständigt växande, mängd tekniska förmågor och möjligheter. Kanske är omfattningen så stor och förändringstakten så pass hög att det är en utmaning att möta de krav som ställs på förvaltning och drift av GIS idag. Genom att ansluta till vår paketering för förvaltat ArcGIS i molnet stärks förutsättningarna att dra nytta av potentialen i plattformen avsevärt. Upptäck denna skalbara driftsmiljö som bäddar för värdefull flexibilitet och trygghet. Samtidigt som du genom att köpa tjänsten för förvaltning och drift frigör tid och resurser för att utveckla och implementera faktiska GIS-lösningar som optimerar verksamhetskritiska arbetsflöden och beslut. 

Fördelar med förvaltad molntjänst

Previous
Next
Erbjudandet: innehåll & spec

Vägen framåt

Previous
Next

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta oss så berättar våra experter mer om möjligheter och alternativ.

Skicka in en intresseanmälan