Geospatial strategi pekar ut riktningen

Maximera utväxlingen på organisationens GIS

Stöd hela vägen fram till ett färdigt strategidokument

En affärs- och verksamhetsorienterad geospatial strategi definierar hur ett företag eller organisation ska dra nytta av GIS-teknologi för att uppnå sina mål. Kraften i att identifiera och matcha affärsmål och verksamhetsutmaningar med de möjligheter ett komplett GIS ger är kort sagt påtaglig. En strategi, och därmed ett gemensamt långsiktigt fokus, ger i sin tur ett ovärderligt underlag för prioritering och framåtblick. Effekt i form av effektiva digitaliserade arbetsflöden, riktigt vassa beslut och analyser och bättre kommunikation och samarbete låter inte vänta på sig.

Har din organisation planer på att ta fram en geospatial strategi? Behöver du handfast hjälp att arbeta fram och dokumentera strategin? Ofta är det en fördel att någon ser på verksamheten och dess utmaningar, behov och möjligheter med nya ögon. Kanske räcker de egna resurserna helt enkelt inte till.

Vi hjälper dig hela vägen fram till färdig strategi. I leveransen ingår:

 • Uppstartsmöte – inramning av uppdraget
 • Kartläggning av verksamhetens behov och nulägesanalys
 • Produktion av strategidokument som omfattar:
  • Vision – önskat resultat
  • Värdeformulering – konkret verksamhets- och affärsnytta som ska uppnås
  • Teknik och data – val som matchar målbilden
  • Kompetens – nuläge och behov
  • Processer och förvaltning – beslutsvägar och ansvarskedjor
  • Milstolpar – en plan som sätter strategin i arbete
 • Presentationsmöte – rapport och genomgång av strategin, inklusive plan för vägen framåt

Uppdraget anpassas efter din organisations behov och förutsättningar. Omfattningen varierar därför. Både vad gäller vårt och ert eget åtagande.

Nyfiken och vill veta mer? Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Vägen till affärs- och verksamhetsnytta med GIS

Det finns mycket att vinna på att hantera sin GIS-implementation som den strategiskt viktiga resurs den är

Tips och råd