Erik Bruhn

Konsultprofil

Erik har en lång bakgrund som konsult inom GIS, och jobbar idag i en roll som Tech-lead. Som tech-lead är hans främsta fokus att driva kunden framåt ur ett tekniskt perspektiv. För att lyckas med det krävs förståelse för kundens verksamhet och de utmaningar och begräsningar som finns. Erik jobbar nära och samordnar de konsulter som jobbar åt en kund, för att säkerställa att de lösningar som tas fram håller ihop och styr mot kundens uppsatta mål. För att lyckas i sin roll krävs också att Erik har en nära dialog med säljare och eventuell strategisk rådgivare och projektledare.

Erik har genom åren jobbat åt kunder från en rad sektorer med tyngdpunkt på myndigheter, kommuner samt industri. Hans djupa tekniska kompetens i kombination med sin erfarenhet av att ha jobbat med kunder inom olika sektorer, gör att han snabbt kan skrida till verket och få igång de insatser och aktiviteter som krävs för att kunden ska få valuta för sin investering i GIS-tekniken. 

En av Eriks styrkor är hans förmåga att upprätta en bra dialog med kunden, och är mycket omtyckt av de kunder han jobbar med. Mycket av detta har att göra med hans tydlighet och förmåga att anpassa sig efter kundens förutsättningar. Eriks strävan är alltid att utifrån kundens behov hitta den bästa och enklaste lösningen.

Erfarenheter:
  • Design och implementation av ArcGIS Enterprise med krav på redundans och hög tillgänglighet och säkerhet
  • Datahantering och ETL-flöden för att föda GIS-system med aktuella och kvalitetssäkrade data
  • Genomförande av workshops med kunder och verksamheter för att hitta tekniska lösningar på verkliga utmaningar och problem 
Förmågor:
  • Djup teknisk kompetens och förståelse inom hela ArcGIS-plattformen
  • Tydlig och anpassningsbar utifrån olika förutsättningar
  • Orädd att testa nya vägar för att hitta den enklaste och bästa lösningen
  • Förmåga att se till helheten, inte bara detaljerna
Professionell stil:
  • Agerar lugnt och strukturerat. Inget lämnas åt slumpen.
  • Är lyhörd för kunders önskemål. 
  • Lätt att samarbeta med