Skip to main content

Erik Lanhammar

Konsultprofil

Erik är en erfaren GIS-konsult och lösningsarkitekt med en bred erfarenhet från flera olika branscher. Erik har bland annat varit verksam som seniorkonsult och utvecklare inom affärssystem och som Javautvecklare mot bland annat skogsbranschen. 

Som GIS-arkitekt är en av Eriks viktigaste målsättningar att alltid leverera långsiktigt hållbara lösningar och att så långt det går använda väl etablerade standarder. En viktig nyckel för hållbarhet över tid är att ett systems olika komponenter alltid underhålls av en funktion snarare än en person. En annan viktig framgångsfaktor är också att hålla nere komplexitet – ”Keep it simple” är världens bästa mantra.

Med djup teknisk kunskap i Esris plattform och lång erfarenhet av problemställningar hos större kunder som svenska statliga myndigheter och affärsverk, levererar Erik effektiva lösningar som knyter samman och förtydligar olika affärsområdens verksamheter med ökad affärsnytta som resultat.  

 

Erfarenheter:
  • Strategisk utveckling av mobil GIS-plattform i en större organisation
  • Utveckling av GIS-plattform för realtidsmonitorering och analys av blixtdata
  • Utveckling av GIS-plattform för större organisationer med avancerad säkerhetshantering och filtrering av geodata
  • Utveckling av ny databasmodell för anläggningsdata i större verksamhet med höga tillgänglighetskrav
Förmågor:
  • Designar effektiva GIS- och IT-arkitekturer
  • Förmåga att ta till sig nya områden och se problem från flera olika sidor
  • Djup teknisk förståelse inom GIS, IT, nätverk, databaser, säkerhet och identitetshantering
Så här jobbar jag:
  • Lösningsinriktad, analytisk, noggrann och lyhörd
  • Fokuserar på fakta
  • No nonsense – talar om hur det verkligen ligger till