Erik Lassyms

Konsultprofil

Erik är en erfaren strategisk rådgivare för större organisationer för att hjälpa kunden bryta ner och verkställa den geospatiala strategin och GIS-visionen. Han är också en del i att kund i samverkan med Esri Sveriges konsulter skapar lösningar på komplexa utmaningar. Han arbetar i skärningspunkten mellan affärsbehov och tekniska förmågor, med ständigt fokus på kundnyttan.

Det stora utbudet av sektorer där Erik har använt GIS inkluderar: myndigheter, kommuner, detaljhandel, anläggningsförvaltning, teknik och konstruktion. I arbetet med en ny kund drar han nytta av denna breda erfarenhet för att identifiera alternativa sätt att göra saker på som ger fördelar drivna av geospatial teknologi.

Ett av Eriks stora bidrag till alla projekt är tydligheten. Han är skicklig på att arbeta med en kund för att förfina en osäker eller ofullständig uppsättning krav till en tydlig lösning med en definierad implementeringsplan.

Erik har alltid varit fascinerad av kartor och när möjligheten att jobba hos Esri Sverige kom tog han chansen.

"Med Esri har jag upptäckt en helt ny värld i GIS som har gjort det möjligt för mig att tillämpa mitt intresse för teknik till ett brett spektrum av branscher. Det som gör att jag trivs med jobbet är enkelt: att se nöjda kunder lösa verkliga problem med vår programvara."

Erfarenheter:
  • Strategiskt arbete av införande av en GIS-portal för att en lyckad implementering
  • Workshops för att hitta mål, utmaningar och behov i hela organisationen eller avdelningar
  • Arbetar som strategisk rådgivare åt flera av Esri Sveriges största kunder och samverkar för att få ut verksamhetsnytta med GIS
Förmågor:
  • Utifrån behov och utmaningar identifiera nya användningsområden för GIS som ökar intäkterna och minskar kostnaderna över hela organisationen
  • Designa en GIS-lösning för organisationer
  • Analysera komplexa affärslösningar och miljöer
  • Rätt användning av teknik för att skapa nytta i verksamheten
Så här jobbar jag:
  • Målinriktad – fokuserar på att uppfylla och leverera enligt plan
  • Lyhörd – söker ett brett spektrum av åsikter och lyssnar på alla perspektiv
  • Fokuserar på fakta