Fredrik Rönn

Konsultprofil

Om medarbetarna är en organisations mest värdefulla resurs så är data den näst mest värdefulla. Att automatisera tillgången till aktuella och korrekta data för medarbetarna ökar inte bara effektiviteten utan det skapar förutsättningar för att rätt beslut fattas i rätt tid.   

”Allt för många dyrbara timmar läggs på att leta reda på och bearbeta data för att sedan anpassas till avsedda tillämpningar eller analyser. Så ska det inte behöva vara”, menar Fredrik Rönn som arbetar som konsult och produktspecialist med integrationsplattformen FME från Safe Software.

Fredrik har många års erfarenhet av att anpassa och automatisera Esri Sveriges kunders dataförsörjningsflöden och därigenom hjälpt dem att spara både tid och pengar. Kunderna återfinns inom många olika branscher, i både privat och offentlig sektor. Allt ifrån stora telekombolag till små kommuner och organisationer.

”Alla organisationer tjänar på att tillgängliggöra sitt data för sina medarbetare på ett så effektivt sätt som möjligt. Data är en dyrbar investering som ska användas på rätt sätt för att generera nytta och värde.”

Som produktspecialist håller sig Fredrik uppdaterad inom det senaste nyheterna inom FME och försöker kommunicera ut det till våra kunder och medarbetare.

”En rolig utmaning, som inte är så enkel eftersom utvecklingen går så snabbt. Utvecklingen i plattformen är fascinerande och nu kan vi ansluta till och läsa och skriva data i princip alla system tack vare det breda stödet för Rest API:er.”

Om du har gått en FME utbildning hos Esri Sverige är sannolikheten stor att du haft Fredrik som instruktör. Eller har du kanske träffat på honom via FME World Tour som Esri Sverige arrangerar varje år.

”Kombinerar man ArcGIS-plattformen med FME-plattformen har man alla förutsättningar i världen att arbeta på ett effektivt och smart sätt.” 

Fredrik brinner för att effektivisera dataförsörjningen hos våra kunder.

Erfarenheter:
Fredrik har många års erfarenhet av att arbeta som konsult
 • FME Server-utveckling till flera statliga myndigheter under Coronapandemin våren 2020 
 • Metod- och processutveckling, datamodellering och FME-utveckling och FME Serveradministratör över 5 år på stort telekombolag
 • Utveckling av import- och exportrutiner i FME Server för stort VA-bolag
Förmågor:
 • Teknik- och lösningsorienterad med stort kundfokus
 • Design och implementation av dataförsörjningsmodeller
Så här jobbar jag:
 • Lyhörd
 • Kundnytta i fokus
 • Flexibel problemlösare
Kvalifikationer/Utbildning:
Utöver goda kunskaper inom GIS och Esri plattformen innehar Fredrik följande certifieringar:
 • FME Certified Professional
 • FME Certified Server Professional
 • FME Certified Trainer