Julia Bäckström

Konsultprofil

Julia är erfaren inom geografi, GIS och spatiala frågeställningar och utmaningar. Hon delar sin tid mellan att jobba som GIS-konsult och som projektledare för GIS-intensiva projekt.

Att få dela sin tid mellan två arbetsuppgifter tycker Julia är motiverande och roligt, hon drar ofta fördel av att det är så vardagen ser ut.

”Att arbeta som konsult där jag får möjligheten att med hjälp av tekniken lösa problem, skapa användarvänliga analyser eller designa snygga webbapplikationer ser jag som något fantastiskt och är väldigt nöjd över hur mina dagar ser ut. Att sen få växla om till att leda projekt där andra konsulter får samma chans ser jag som en fantastisk bonus”.

Att aktivt få arbeta med tekniken och ArcGIS-plattformen i sin konsultroll tycker Julia är gynnande för hennes projektledarroll.

”Jag tycker att jag gör ett bättre jobb som projektledare i GIS-intensiva projekt eftersom jag själv har förståelse för problemen som uppkommer och för vad som ska göras”.

Spannet av kunder och verksamhetsområden är stort och Julia arbetar med såväl myndigheter och kommuner som kunder inom den privata sektorn och detaljhandeln. Hon anser att ingen kund är den andra lik men lösningen är ändå alltid GIS.

”Jag älskar ett första möte med en kund där jag får utröna vilka spatiala utmaningar de har och sen gå hem och fundera ut en lösning.” 

Under Julias uppväxt var kartor och skogen ständigt närvarande och många dagar har spenderats ute i skogen med en teodolit och ett gäng stakkäppar som sällskap. Efter att ha utforskat olika utbildningar som innehöll geografisk information, inmätning, utsättning och kartor uppkom intresset för att analysera och visualisera geografisk information och valet landade då på en utbildning i GIS och på den vägen är det.

”Jag är riktigt nöjd över mitt val av utbildning och yrkesval, och ser fram emot många år till inom GIS-världen.”

Erfarenheter:
  • Bedriver agil projektledning i flertalet projekt 
  • ArcGIS-expert i systemutvecklingsprojekt vid skapande av Supply Chain Builder
  • Designat och skapat webbapplikationer med kartan i centrum för flertalet bolag inom detaljhandeln
Förmågor:
  • Skapa informativa och användarvänliga webbapplikationer 
  • Driva flera fokuserade och GIS-inriktade projekt simultant
  • Djup kunskap inom ArcGIS Desktop och ArcGIS-plattformens webbaserade lösningar
Så här jobbar jag:
  • Observant och lyhörd för kunders behov
  • Förmåga att på ett engagerat sätt lösa spatiala problem
  • Entusiastisk