Markus Hjärne

Konsultprofil

Markus arbetar som systemutvecklare och mjuvaruarkitekt i GIS-relaterade utvecklingsprojekt.

"GIS ger alltjämt upphov till nya intressanta problem som jag älskar att försöka hitta lösningar på. Och att få vara med vid den uppenbarelse en kund kan få när de ser sin egen verksamhetsinformation på en karta för första gången är rätt häftigt." 

Markus är målmedveten, har höga ambitioner gällande kvalitet och slutförande av uppdrag och söker ständigt förbättra våra metoder. Han ser till att jobba i agila projekt där han ofta även har rollen som scrum master. Förutom att utveckla själv ger Markus även stöd och rådgivning kring våra utvecklarprodukter åt kundernas egna utvecklare.

"Det är roligt att vara med på hela resan från idé till en färdigutvecklad lösning som hjälper kunden med deras verksamhet."

Som utvecklare jobbar Markus helst med C#/.NET, men tvekar inte att hjälpa till där det behövs för att slutföra ett uppdrag och har på så sätt även förvärvat grundläggande kompetens inom många andra utvecklarområden, som till exempel databaser (SQL) och webbklienter (HTML/JavaScript/CSS). I takt med att kraven på datasäkerhet och integritetsskydd i lösningarna vi utvecklat ökat, har han även intresserat fördjupat sig i säkerhet och hantering av personlig information.

Erfarenheter:
 • Hjälper ett stort svenskt möbelföretag med spårbarhet och riskbedömning av råvaruleveranser för förbättrad miljö och djurhållning
 • Utvecklat ett verksamhetsstöd för återförsäkringar för ett försäkringsbolag 
 • Skapat ett verktyg för en tidningsdistributör där de kan planera och optimera distributionsrutter 
Förmågor:
 • Utvecklare
 • Mjukvaruarkitekt
 • Scrum Master (100+ sprintar)
Så här jobbar jag:
 • Målmedveten med höga ambitioner gällande kvalitet och slutförande av uppdrag
 • Älskar att lära mig nya saker inom utveckling och att ständigt försöka förbättra det man håller på med
 • Programutveckling är ett oerhört kunskapsintensivt område där det hela tiden kommer nya verktyg, språk, ramverk och bibliotek som man behöver hålla sig uppdaterad kring
 • Har alltid jobbat agilt och kommer fortsätta med det eftersom det fungerar
 • Försöker vara tydlig och noggrann i både programkod och annan kommunikation, eftersom det är en viktig nyckel för lyckad agil utveckling