Styrning

Ett ramverk för beslut kring organisationens geospatiala förmågor

Fastställ beslutsvägar, ledarskap och ansvar

Ett strukturerat förhållningssätt till hur en organisation fattar beslut skapar förutsättningar för målinriktad förändring. I IT-sammanhang används ibland den engelska termen “governance”. I praktiken handlar det om att fastställa beslutsvägar, ledarskap, ansvar och befogenheter som krävs för att hålla den verksamhets- och affärsorienterade riktning den geospatiala strategin pekar ut.

Styrning av datahantering och IT säkerställer att implementation och förvaltning av IT-system sköts på ett sätt som maximerar värdet, reducerar risk och hjälper organisationen att uppnå sina mål.  Genom att applicera tillvägagångssättet på organisationens ArcGIS-plattform blir det möjligt att leverera både tydlig affärs- och verksamhetsnytta och framgångsrika GIS-lösningar.

5 aspekter av styrning av förändring

En struktur för styrning är en kritisk framgångsfaktor när det kommer till att skapa och genomföra en geospatial strategi som gör att din organisation kan omsätta investeringen i GIS-teknologi till värde för verksamhet och affär. Styrningen omfattar alla de faktorer som är avgörande för att ha koll på en organisations geospatiala resurser – människor, processer och teknologi – och möjliggör beslut och aktiviteter som är i linje med organisationens mission och vision. Ett framgångsrikt ramverk för styrning tar höjd för flera aspekter av förändring.

Previous
Next

White paper

Vägledning till geospatial strategi

Ett white paper som ger dig strategins beståndsdelar, verktyg som hjälper dig att skapa den och framgångsfaktorerna för vägen framåt.

Ladda ner

Frågor eller funderingar?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Kontakta våra kursrådgivare

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00