Skip to main content

Kompetens

Säkerställ den kompetens och de förmågor som krävs för att hantera en värdeskapande GIS-implementation

Kompetensförsörjning som framgångsfaktor

Att omfamna uppdraget att, i samklang med människor och processer, utveckla och bredda användningen av GIS-teknologin ställer krav på särskilda kompetenser och förmågor i en organisation. Därför är det helt centralt att samarbeta med nyckelpersoner för att identifiera och säkra den kapacitet som är nödvändig. Ta hänsyn till följande aspekter i planeringen för kompetensförsörjning:

Previous
Next

3 aspekter av kompetensförsörjning

Previous
Next

White paper

Vägledning till geospatial strategi

Ett white paper som ger dig strategins beståndsdelar, verktyg som hjälper dig att skapa den och framgångsfaktorerna för vägen framåt.

Ladda ner

Frågor eller funderingar?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Kontakta våra kursrådgivare

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00