Skip to main content

Strategi

Definiera hur din organisation ska dra nytta av GIS för att uppnå sina mål

Geospatial strategi pekar ut riktningen

En geospatial strategi är en affärs- och verksamhetsorienterad plan som definierar hur GIS ska bidra till att stärka en organisation och dess affär. Organisationer som utvecklar och implementerar den här typen av strategi skapar förutsättningar att – med utgångspunkt från faktiska behov, verksamhets- och affärsmål – ta hävstång på GIS-teknologin för att lösa organisationens utmaningar.

Kom igång med strategiarbetet

Börja med att sätta ihop en grupp av representanter från olika delar av verksamheten. För att skapa och få genomslag för den geospatiala strategin behöver du få med dig rätt personer.

Previous
Next

Initiativets faser

När arbetsgruppen är på plats är det dags att påbörja strategiarbetet. Skapa och genomför den geospatiala strategin i fyra steg.

Previous
Next

Frågor eller funderingar?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Kontakta våra kursrådgivare

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00