Skip to main content

Vad är automatisk förnyelse?

Vissa Esri-produkter tillåter automatisk förnyelse. Med alternativet automatisk förnyelse förnyar Esri ditt abonnemang automatiskt innan din aktuella abonnemangsperiod går ut.

Med automatisk förnyelse undviker du flera förnyelsemeddelanden och marknadsföring.

Vi förnyar ditt abonnemang automatiskt till inköpspriset. Du kan avbryta eller hantera dina abonnemangsinställningar och välja att aktivera eller inaktivera automatisk förnyelse för abonnemang i My Esri. Du kan visa förnyelsedatum och ändra betalningsmetod, uppdatera adressinformation eller avbryta ditt abonnemang innan du faktureras automatiskt för nästa period.

Observera att om du inte meddelar oss innan om en debitering som du vill annullera eller inte vill förnya automatiskt, kommer ditt abonnemang att förnyas automatiskt. Du ger oss rätten att (utan att meddela dig, om vi inte är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag) debitera abonnemangspriset och eventuella skatter med den betalningsmetod som vi har för dig och som är tillämplig vid tidpunkten för förnyelse.

Tidpunkt: Du kan se ditt förnyelsedatum inom My Esri

Uppdatera dina inställningar för automatisk förnyelse : Abonnemang förnyas automatiskt i slutet av abonnemangsperioden om du inte ändrar dina inställningar för automatisk förnyelse.

Tillämplighet: Om automatisk förnyelse finns tillgänglig för en abonnemangsprodukt anges det som ett valbart alternativ för automatisk förnyelse i kundvagnen och påMy Esri efter inköpet.

Frågor?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00