Varför avvisas mitt kreditkort?

Om ditt kreditkort avvisas kan några tänkbara orsaker till detta vara:

  • Kreditkortet har gått ut — verfiera att ditt kort inte har gått ut.
  • Du har uppnått eller överskridit din kreditgräns — verifiera med din kreditkortsutfärdare.
  • Du har överskridit din dagliga debiteringsgräns — verifiera med din kreditkortsutfärdare.
  • Det kan finnas tekniska problem — vanligen visas ett felmeddelande om så är fallet.
  • Faktureringsinformationen kan vara felaktig — kontrollera att du använder adressen som är kopplad till kortet.

Om du har problem med att få kreditkortsbetalningen att gå igenom kan du kontakta storehelp@esri.com för att få hjälp.

Frågor?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00