ArcGIS Community Analyst


ArcGIS Community Analyst är en molnbaserad kartlösning som ger enkla och lättanvända GIS-funktioner för alla användare.

Skapa visualiseringsprojekt

För att skapa community-projekt i ArcGIS Community Analyst behöver du minst en licens av användartypen Creator.

Befintliga ArcGIS-abonnenter

Vanliga frågor och svar

Du måste i din ArcGIS-organisation ha antingen en Creator- eller GIS Professional-användartyp, vilka är de enda användartyper som kan tilldelas en Community Analyst-licens.

För att få tillgång till de flesta funktioner i Community Analyst, som att visa, skapa och dela innehåll, behöver du en Administrator-, Publisher- eller User-roll. Rollen Publisher eller Administrator krävs för att skapa nya projekt. I rollen User blir många funktioner i appen endast tillgängliga för dig om andra i din organisation har delat ett projekt med dig.

Din administratör definierar de behörigheter som kan ges till en User-, Publisher-, Administrator-roll eller en anpassad roll.

En roll definierar behörigheterna som en medlem har inom en organisation. Se roller för din organisation eller kontakta din administratör.

Frågor?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00

Requires foundational user type

Vad betyder "kräver grundläggande användartyp"?

Användartyper är ett flexibelt sätt för personer att ge licens till funktioner och appar som behövs för att utföra arbetet i ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise.

Varje abonnemang kräver minst en grundläggande användartyp för att aktivera och administrera ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise. Creator och GIS Professional är grundläggande användartyper.

Alla kompletterande användartyper (Viewer, Editor och Mobile Worker) måste köpas med minst en grundläggande användartyp eller läggas till i en befintlig organisation. För kompletterande användartyper krävs en grundläggande användartyp för att aktivera och administrera ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise.
 

Lägg till en grundläggande användartyp

Creator: Användare kommer igång med ArcGIS Online genom att köpa Creator-användartypen. Skapa kartor, utför geografiska analyser och dela resultaten med intressenter med en rad appar som är färdiga att använda.

GIS Professional: GIS Professional-användartypen inkluderar ArcGIS Pro, världens ledande GIS-programvara, och full åtkomst till ArcGIS Online. 

Har du några frågor? Gå till Vanliga frågor och svar eller kontakta oss.