Användartyper för ArcGIS Enterprise

ArcGIS installerat lokalt

Börja genom att välja en nivå av ArcGIS Enterprise

Kontakta sälj på Esri Sverige för att genomföra det första köpet.

Lägg till ytterligare användartyper

När du köper ArcGIS Enterprise ingår en uppsättning användartyper. I takt med att behoven i din organisation och dina arbetsflöden växer kan du enkelt lägga till fler användare för att säkerställa att alla som behöver det kan samarbeta i ArcGIS på ett säkert och effektivt sätt.

Grundläggande användartyper för att arbeta med ArcGIS

Upptäck vad som ingår

Utforska tabellen för att hitta rätt användartyper för ditt teams behov.


Creator

 

Läs mer om Creator


Professional
Innehåller allt i Creator

Läs mer om Professional


Professional Plus
Innehåller allt i Professional 

Läs mer om Professional Plus

Ingår med ArcGIS Enterprise
Installera i offentligt moln, privat moln eller på plats.IngårIngårIngår
Anslut till och integrera med dina egna datakällorIngårIngårIngår
Kör skript för och automatisera arbetsflödenIngårIngårIngår
Skapa och dela kartor och apparIngårIngårIngår
Hantera grupper, medlemmar och innehållIngårIngårIngår
Koordinera arbetsstyrka på platsIngårIngårIngår
Utför grundläggande analysIngårIngårIngår
Skapa och hantera företagsgeodatabaserIngår inteIngårIngår
Utför avancerad dataredigering och -hanteringIngår inteIngårIngår
Konfigurera infrastruktursnätverk, fastighetsregister och spårningsnätverkIngår inteIngårIngår
Utför omfattande analys som skalas till Big dataIngår inteIngår inteIngår
Utför kompletta AI-arbetsflödenIngår inteIngår inteIngår
Skapa produktionsklar kartografiIngår inteIngår inteIngår
Få åtkomst till de mest populära ArcGIS Pro-tilläggenIngår inteIngår inteIngår
Funktioner tillgängliga med ArcGIS Enterprise-tillägg
Drifta bilderIngårIngårIngår
Analysera strömningsdata i realtidIngårIngårIngår
Skapa liveströmvideolager och videolager på begäranIngårIngårIngår
Skapa och analysera kunskapsdiagramIngår inteIngårIngår
Skapa och hantera uppdrag för kommando och kontrollIngår inteIngårIngår
Utför spatial dataanalysIngår inteIngårIngår
Hantera och analysera bilder och rasterdataIngår inteIngårIngår

Upptäck vad som ingår

Utforska tabellen för att hitta rätt användartyper för ditt teams behov.


Creator

 

Läs mer om Creator


Professional
Innehåller allt i Creator

Läs mer om Professional


Professional Plus
Innehåller allt i Professional

Läs mer om Professional Plus

ArcGIS Pro
ArcGIS Pro AdvancedIngår inteIngår inteIngår
ArcGIS Pro StandardIngår inteIngårIngår inte
ArcGIS Pro BasicIngårIngår inteIngår inte
ArcGIS Pro-tillägg
ArcGIS 3D AnalystIngår inteIngår inteIngår
ArcGIS Data ReviewerIngår inteIngår inteIngår
ArcGIS Geostatistical AnalystIngår inteIngår inteIngår
ArcGIS Image AnalystIngår inteIngår inteIngår
ArcGIS LocateXTIngår inteIngår inteIngår
ArcGIS Network AnalystIngår inteIngår inteIngår
ArcGIS PublisherIngår inteIngår inteIngår
ArcGIS Spatial AnalystIngår inteIngår inteIngår
ArcGIS Workflow ManagerIngår inteIngår inteIngår
Appar
ArcGIS Dashboards-produktlogotyp ArcGIS DashboardsIngårIngårIngår
ArcGIS Earth-produktlogotyp ArcGIS EarthIngårIngårIngår
ArcGIS Experience Builder-produktlogotyp ArcGIS Experience BuilderIngårIngårIngår
ArcGIS Field Maps-produktlogotyp ArcGIS Field MapsIngårIngårIngår
ArcGIS Flight-produktlogotyp ArcGIS FlightIngårIngårIngår
ArcGIS GeoBIM-produktlogotyp ArcGIS GeoBIMIngårIngårIngår
ArcGIS Instant Apps-produktlogotyp ArcGIS Instant AppsIngårIngårIngår
ArcGIS Knowledge Studio-produktlogotyp ArcGIS Knowledge StudioIngårIngårIngår
ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud-produktlogotyp ArcGIS Maps for Adobe Creative CloudIngårIngårIngår
ArcGIS for Microsoft 365-produktlogotyp ArcGIS for Microsoft 365IngårIngårIngår
ArcGIS Mission Manager-produktlogotyp ArcGIS Mission ManagerIngårIngårIngår
ArcGIS Notebooks-produktlogotyp ArcGIS NotebooksIngårIngårIngår
ArcGIS QuickCapture-produktlogotyp ArcGIS QuickCaptureIngårIngårIngår
ArcGIS StoryMaps-produktlogotyp ArcGIS StoryMapsIngårIngårIngår
ArcGIS Survey123-produktlogotyp ArcGIS Survey123IngårIngårIngår
ArcGIS Web Editor-produktlogotyp ArcGIS Web EditorIngårIngårIngår
ArcGIS Workforce-produktlogotyp ArcGIS WorkforceIngårIngårIngår
Enterprise Sites-produktlogotyp Enterprise SitesIngårIngårIngår
Map Viewer-produktlogotyp Map ViewerIngårIngårIngår
Scene Viewer-produktlogotyp Scene ViewerIngårIngårIngår
Ytterligare produkter och funktioner
Produktlogotyp för ArcGIS Advanced Editing-användartypstillägg ArcGIS Advanced Editing-användartypstilläggIngår inteIngårIngår
ArcGIS Living Atlas of the World-produktlogotyp ArcGIS Living Atlas of the WorldIngårIngårIngår
ArcGIS Maps SDKs for Native Apps-produktlogotyp ArcGIS Maps SDKs for Native AppsStandardAvanceradAvancerad

Gör ArcGIS tillgängligt för fler

Gör det möjligt för fler medlemmar i organisationen att samarbeta och integrera GIS i sitt dagliga arbete med dessa användartyper.

Upptäck vad som ingår

Utforska tabellen för att hitta vad som passar ditt teams behov.


Mobile Worker
Integrera fältinsamlade data

Läs mer om Mobile Worker


Contributor
Säkerställ datakvalitet

Läs mer om Contributor


Viewer
Fatta datadrivna beslut

Läs mer om Viewer

Ingår med ArcGIS Enterprise
Samla in och uppdatera dataIngåringår inteingår inte
Ta emot arbetstilldelningarIngåringår inteingår inte
Navigera rutter online och offlineIngåringår inteingår inte
Dela platsIngåringår inteingår inte
Granska och tillämpa enkla redigeringarIngårIngåringår inte
Märk och kommentera dataIngårIngåringår inte
Utforska och samarbetaIngårIngåringår inte
Dra nytta av Microsoft- och Autodesk-integreringarIngårIngårIngår inte
Visa kartor, appar och innehåll på ett säkert sättIngårIngårIngår
Övervaka dashboardsIngårIngårIngår
Funktioner tillgängliga med ArcGIS Enterprise-tillägg
Visa kunskapsdiagramIngårIngårIngår
Delta i fältuppdragIngårIngårIngår inte

Upptäck vad som ingår

Utforska tabellen för att hitta vad som passar ditt teams behov.


Mobile Worker

Integrera fältinsamlade data

Läs mer om Mobile Worker


Contributor
Säkerställ datakvalitet

Läs mer om Contributor


Viewer
Fatta datadrivna beslut

Läs mer om Viewer

Appar
ArcGIS Dashboards-produktlogotyp ArcGIS DashboardsIngårIngårIngår
ArcGIS Earth-produktlogotyp ArcGIS EarthIngårIngårIngår
ArcGIS Experience Builder-produktlogotyp ArcGIS Experience BuilderIngårIngårIngår
ArcGIS Field Maps-produktlogotyp ArcGIS Field MapsIngårIngårIngår
ArcGIS Flight-produktlogotyp ArcGIS FlightIngåringår inteingår inte
ArcGIS GeoBIM-produktlogotyp ArcGIS GeoBIMIngårIngåringår inte
ArcGIS Instant Apps-produktlogotyp ArcGIS Instant AppsIngårIngårIngår
ArcGIS Knowledge Studio-produktlogotyp ArcGIS Knowledge StudioIngårIngårIngår
ArcGIS Hub-produktlogotyp ArcGIS Hub BasicIngårIngårIngår
ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud-produktlogotyp ArcGIS Maps for Adobe Creative CloudIngårIngårIngår
ArcGIS for Microsoft 365-produktlogotyp ArcGIS for Microsoft 365IngårIngårIngår
ArcGIS Mission Responder-produktlogotyp ArcGIS Mission ResponderIngårIngårIngår
ArcGIS QuickCapture-produktlogotyp ArcGIS QuickCaptureIngåringår inteingår inte
ArcGIS StoryMaps-produktlogotyp ArcGIS StoryMapsIngårIngårIngår
ArcGIS Survey123-produktlogotyp ArcGIS Survey123IngårIngårIngår
ArcGIS Workforce-produktlogotyp ArcGIS WorkforceIngåringår inteingår inte
Map Viewer-produktlogotyp Map ViewerIngårIngårIngår
Scene Viewer-produktlogotyp Scene ViewerIngårIngårIngår
Ytterligare produkter och funktioner
ArcGIS Living Atlas of the World-produktlogotyp ArcGIS Living Atlas of the WorldIngårIngårIngår
ArcGIS Maps SDKs for Native Apps-produktlogotyp ArcGIS Maps SDKs for Native AppsGrundläggandeGrundläggandeLite
Location Sharing-användartypstilläggIngåringår inteingår inte

Utforska alla ArcGIS-tillägg

  

Gå till tillägg

Vanliga frågor och svar om priser för ArcGIS Enterprise

Det finns tre alternativ för köp av ArcGIS Enterprise: Standard, Advanced och Kubernetes. Det första köpet görs via kontakt med en säljrepresentant på Esri Sverige. Varje alternativ för ArcGIS Enterprise (Standard, Advanced eller Kubernetes) innehåller ett specifikt antal användartyper av Creator respektive Viewer. Välj den som passar bäst för storleken på din organisation. Om du är berättigad till ett företagsavtal hjälper vi dig att välja det alternativ som lämpar sig bäst för din organisation.

ArcGIS Enterprise är en lokalt installerad programvara. Om du behöver ArcGIS i form av Software as a Service (SaaS) kan du köpa ArcGIS Online.

En användartyp är en årlig licens och det huvudsakliga sättet för att köpa åtkomst till ArcGIS-appar och -funktioner. Det finns sex olika användartyper som är förenliga med typiska ArcGIS-arbetsflöden, som att skapa kartor, utföra analys, säkerställa datakvalitet och fatta datadrivna beslut.

Användartyper ger behörigheter till ArcGIS och sträcker sig från att enbart se och ta del av kartor och data som andra skapat till att utföra avancerad analys och kartografi. Utforska användartyperna.

Användartyperna är specifikt utformade för att stödja typiska arbetsflöden som gör det möjligt för din organisation att generera geospatiala insikter. Med olika priser och åtkomstnivåer kan du välja användartyper baserat på ditt teams färdigheter och behov, vilket säkerställer att rätt verktyg är tillgängliga för rätt personer.

Vi rekommenderar att du börjar med att bestämma vilka medlemmar i ditt team som behöver mappa, hantera och analysera data. I det här fallet behöver du en Creator-, Professional- eller Professional Plus-användartyp. En viktig skillnad mellan dessa tre användartyper är licensnivån för den inkluderade ArcGIS Pro-programvaran. Användartypen Creator innehåller en Basic-licens, som tillhandahåller centrala funktioner. Användartypen Professional inkluderar en Standard-licens, medan användartypen Professional Plus inkluderar en Advanced-licens och ArcGIS Pro-tilläggsprodukter. Om du vill läsa mer om vilka funktioner som stöds av ArcGIS Pro Standard- och Advanced-licenserna kan du gå igenom licensnivåerna för ArcGIS Pro.

När du har identifierat vilka personer i din organisation som kommer att skapa ArcGIS-innehåll, hantera och analysera data, kan du bedöma vem som behöver säker åtkomst för samarbete genom att använda användartypen Mobile Worker, säkerställa datakvalitet som Contributor eller fatta datadrivna beslut som Viewer.

Du kommer att ha åtkomst till de uppdaterade användartyperna när du uppgraderar till ArcGIS Enterprise version 11.4. Kontakta oss för mer information och detaljer om vad som ingår i andra versioner av ArcGIS Enterprise.

ArcGIS Enterprise-abonnemang ger flexibilitet att skala upp i takt med din organisations behov. När du har köpt ArcGIS Enterprise Standard, Advanced eller Kubernetes kan du alltid lägga till fler användartyper antingen via din säljkontakt på Esri Sverige eller direkt via webbshopen.

Du kan lägga till ytterligare funktioner och appar i en befintlig användartyp.

En ArcGIS-medlem med användartypen Creator, Professional eller Professional Plus kan bli tilldelad rollen administratör.

En administratör övervakar innehållet i ArcGIS Enterprise, vilka medlemmarna som ingår, tilldelar användartyper och behörigheter, med mera.

Nej, enligt villkoren i vårt huvudavtal, får varje användartyplicens bara användas av en enda person. Varje medlem måste tilldelas sin egen användartyp och användartyplicenser får inte delas.

En kommersiell organisation har köpt ArcGIS Enterprise Advanced, som innehåller 25 Creators som ansvarar för visualisering och analys av data för att identifiera platspositioner, definiera försäljningsområden och utvärdera butiksresultat. Det innehåller även 500 Viewers som kan utforskar denna information i kartor och appar, inklusive säljteam och chefer.

Sedan kan 2 Professional Plus-användare läggas till för att utföra avancerad kartografi och analys, medan 40 Contributors kan läggas till i organisationen för att tillhandahålla konkurrensprisinformation, uppdatera försäljningskartor och samla in kunduppgifter.

En kommunstyrelse har köpt ArcGIS Enterprise Standard, som innehåller 5 Creators som skapar kartor och appar för interna projekt som inspektioner och för att samhällsinvånarna ska vara uppdaterade om situationer som trafik eller väder. Det finns även 250 Viewers som har tillgång till dashboards som visar information om städer och projektstatusar. Dessutom kan 65 Mobile Workers, till exempel underhållspersonal eller resurshanterare, läggas till för att använda apparna som Creators tagit fram för att slutföra inspektioner, uppdatera vägförhållanden och komma åt projektinformation.

Ja, Esris program för ideella organisationer ger åtkomst till de nödvändiga verktygen för att införa platsintelligens i din organisation. Esri tillhandahåller även särskilda licensvillkor och priser för kvalificerade utbildningsinstitutioner.

Dessutom kan ett Enterprise-avtal (EA) upprättas via Esris försäljningsteam. Ett EA ger obegränsad åtkomst till ArcGIS-programvaran, tillsammans med omedelbar och sakkunnig hjälp från Esri. Detta gör att du kan koncentrera dig på att utveckla en framgångsrik och skalbar organisations-GIS. Om du vill läsa mer om Enterprise-avtal kan du besöka den angivna länken eller kontakta försäljningsavdelningen för mer information.

Frågor?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00