ArcGIS Online


Skapa interaktiva digitala kartor med ArcGIS Online, ett GIS byggt för molnet. Få överblick och se fler detaljer när du interagerar med data, zoomar in och orienterar dig i kartan. Använd inbyggd funktionalitet för att symbolsätta kartor smart och snabbt. Lättanvända analysverktyg ger nya insikter. Samarbeta och bygg kartor som fungerar för flera funktioner i din organisation. Dela kunskap och information till utvalda personer och grupper eller publikt med alla.

Välj grundläggande användartyp

För att kunna aktivera och administrera ArcGIS Online krävs minst en av de två grundläggande användartyperna Creator eller GIS Professional. Köp dem var för sig och komplettera med fler eller övriga användartyper vid behov.

Creator är perfekt för ArcGIS Online. GIS Professional är ett bättre val om du förutom ArcGIS Online även vill arbeta i ArcGIS Pro.

Skaffa fler användartyper

Utöver Creator och GIS Professional kan du utöka med ett urval kompletterande användartyper, för att ge fler i organisationen tillgång till ArcGIS.

GIS Professional

Användartypen GIS Professional inkluderar förutom ArcGIS Online även ArcGIS Pro, den professionella GIS-applikationen för desktop.

Ytterligare krediter

Krediter används i ArcGIS Online för att köpa vissa tjänster som lagring av geoobjekt, analysverktyg och premiumdata. En viss mängd krediter ingår i alla abonnemang av ArcGIS Online. Ytterligare krediter kan köpas till när som helst.

Vanliga frågor och svar

GIS Professional är oftast GIS-analytiker, GIS-ingenjörer eller kartografer som behöver tillgång till ArcGIS Pro och alla möjligheter ett desktop-GIS tillhandahåller.

Creator är oftast GIS-specialister, GIS-samordnare eller dataanalytiker som behöver arbeta med eller skapa data, karta och tjänster.

Editor är oftast administrativ personal, GIS-tekniker eller datakvalitetsingenjörer som behöver kunna göra vissa ändringar i sådant som redan skapats.

Mobile Worker är till exempel inspektörer, fälttekniker, polis och räddningstjänst, servicepersonal och underhållsarbetare som ofta har arbetsuppgifter som behöver utföras på andra platser än framför ett skrivbord.

Viewer är oftast vd, företagsledare, avdelningsansvariga och säljchefer som framför allt behöver se och ta del av det andra skapar men inte behöver redigera eller skapa själv.

Du kan lägga till fler användartyper när som helst, du behöver inte bestämma dig från början. Det enda du behöver välja från start är någon av de grundläggande användartyperna Creator eller GIS Professional.

Ja, det är möjligt att utöka användartyper med fler appar. Exakt vilka appar beror på användartyp. 

Exempel 1: En kommersiell organisation har 20 Creators vilka visualiserar och analyserar data för att identifiera platspositioner, definiera försäljningsområden och utvärdera butiksresultat. 300 Editors lägger till konkurrensprisinformation, uppdaterar försäljningskartor och samlar in kunduppgifter. 2000 Viewers utforskar denna information i kartor och appar, inklusive säljteam och chefer.

Exempel 2: En kommun har 6 Creators vilka skapar kartor och appar för interna projekt som inspektioner och för att samhällsinvånarna ska vara uppdaterade om händelser som trafik eller väder. Dessa skapar eller konfigurerar appar vilka 30 Mobile Workers, till exempel underhållspersonal, använder för att slutföra inspektioner, uppdatera vägförhållanden och komma åt projektinformation. 5 Viewers har tillgång till olika dashboards som visar information om städer och projektstatus.

Frågor?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00

Kräver grundläggande användartyp

Vad betyder "kräver grundläggande användartyp"?

Användartyper är ett flexibelt sätt för personer att ge licens till funktioner och appar som behövs för att utföra arbetet i ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise.

Varje abonnemang kräver minst en grundläggande användartyp för att aktivera och administrera ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise. Creator och GIS Professional är grundläggande användartyper.

Alla kompletterande användartyper (Viewer, Editor och Mobile Worker) måste köpas med minst en grundläggande användartyp eller läggas till i en befintlig organisation. För kompletterande användartyper krävs en grundläggande användartyp för att aktivera och administrera ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise.
 

Lägg till en grundläggande användartyp

Creator: Användare kommer igång med ArcGIS Online genom att köpa Creator-användartypen. Skapa kartor, utför geografiska analyser och dela resultaten med intressenter med en rad appar som är färdiga att använda.

GIS Professional: GIS Professional-användartypen inkluderar ArcGIS Pro, världens ledande GIS-programvara, och full åtkomst till ArcGIS Online. 

Har du några frågor? Gå till Vanliga frågor och svar eller kontakta oss.