Skip to Content

ArcGIS Developer

ArcGIS Developer ger programvaruutvecklare ett kostnadseffektivt sätt att få åtkomst till API:er och platstjänster och att licensiera ArcGIS-produkter för utveckling. Välj det typ av abonnemang som passar dina behov, oavsett om det handlar om att bygga egna appar eller utöka valda delar av ArcGIS-plattformen.

Börja med Essentials-abonnemanget

Abonnemanget Essentials ger utvecklare, företag och nyetableringar allt de behöver för att skapa appar för kartering och geografisk analys. Detta omfattar åtkomst till API:er, platstjänster och verktyg. En gratismånad som ger tillgång till platstjänster ingår, likaså ett flexibelt alternativ för att betala efter hand.

Utveckla med ArcGIS-produkter

Om du är ett företag eller en Esri-partner som vill skapa appar eller utöka ArcGIS-plattformen erbjuder de här abonnemangen den programvara och de licenser du behöver. De innehåller alla funktioner i Essentials-abonnemanget samt appbyggare och licenser för produkter som ArcGIS Online, ArcGIS Pro och ArcGIS Enterprise.

Vanliga frågor och svar

Följande verktyg ingår i alla abonnemang: ArcGIS API for JavaScript, ArcGIS API for Python, ArcGIS REST API och SDK:er för utveckling för mobil och dator.

Ett utvecklarkonto innehåller följande gratisnivåer för tjänsterna i listan nedan:

  • 2 000 000 karttiles
  • 100 MB driftning av geoobjekttjänster
  • 5 GB tile- och datalagring
  • 5 000 tjänstområden
  • 20 000 enkla rutter
  • 20 000 geokodsökningar (lagras inte)

Om du överskrider gratistilldelningen på någon av tjänsterna ovan och inte har löpande betalning aktiverat, inaktiveras tjänsten tills början av nästa månadsperiod. Aktivera löpande betalning för ditt ArcGIS Developer-konto för att säkerställa oavbruten åtkomst. Mer information om gratisnivån finns på sidan med priser.

Esri erbjuder tillägg till den grundläggande ArcGIS GIS-servern som ingår i ArcGIS Enterprise. Tilläggen ger din serverinstallation bredare eller djupare funktioner. De avancerade serverfunktionerna som ingår i priset för Enterprise-abonnemanget är ArcGIS Notebook Server, ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server och ArcGIS GeoAnalytics Server.

ArcGIS Runtime SDK:er har fyra licensnivåer: Lite, Basic, Standard och Advanced. 

Nej. Kontakta din Esri Sverige-representant för mer information om att överföra licensnycklar från 10.2.x till 100.x.

Nej, det finns ingen gräns.

Ja, varje ArcGIS Developer-konto kan generera en unik Lite-licensnyckel. Strängen kan delas mellan alla Runtime-appar som är associerade med det ArcGIS Developer-konto som den skapades från. Skydda din licensnyckel; den är unik för ditt ArcGIS Developer-konto.

Licensnycklar för betalda nivåer eller tillägg köps från Esri och distribueras via installationspaket. När du köper ett distributionspaket får du en unik licensnyckel för den nivå eller det tillägg du köpt. Ytterligare distributionspaket för en nivå eller ett tillägg du köpt tidigare innehåller inte ytterligare en licensnyckel. Du kan dock få fler unika licensnycklar på begäran. Skydda dina licensnycklar, de är unika för din organisation.

Ja. Du kan välja att kompilera din app med en Lite-licensnyckel för att ge åtkomst till Lite-funktionalitet i din Runtime-app eller ge möjlighet att logga in med användartypen Editor, Mobile Worker, Creator eller GIS Professional.

Vilken ArcGIS Runtime-licensnivå som är aktiverad för en användartyp beror på användartypen. De namngivna användartyperna Viewer och Lite innehåller en Lite-licens. Användartyperna Editor, Mobile Worker och Basic innehåller en Basic-licens. Användartyperna Creator, GIS Professional Basic och Standard innehåller en Standard-licens. Användartyperna GIS Professional Standard, GIS Professional Advanced och Advanced innehåller en Advanced-licens.

Åtkomst till ett infrastrukturnätverk kräver tillägget ArcGIS Runtime Utility Network. Tillägget ArcGIS Runtime Utility Network kan aktiveras med en licensnyckel eller en namngiven användare med användartypstillägget Utility Network. Användartypstillägget Utility Network är en korsproduktstilläggslicens (endast ArcGIS Enterprise) för alla namngivna användartyper. Den aktiverar åtkomst till tjänster för infrastrukturnätverk från klienter som ArcGIS Pro, native-appar som byggts med ArcGIS Runtime och webbappar som byggts med ArcGIS API for JavaScript. 

Vi går igenom det mesta i dessa frågor och svar, men om du vill läsa alla detaljer kan du gå till våra användarvillkor

Enligt Esris produktspecifika användarvillkor är det inte tillåtet att använda ArcGIS Runtime i en tjänst. Bilaga 1, tillägg 1, avsnitt 1 definierar användningsvillkor för specifik programvara. En allmän referens till ArcGIS Runtime SDK:er i notis 19 anger att licensen inte får användas för att utveckla internet- eller serverbaserade mervärdesapplikationer. 

ArcGIS Runtime Local Server är en komponent som förbättrar funktionaliteten för följande datorfokuserade ArcGIS Runtime SDK:er: ArcGIS Runtime SDK for .NET (WPF), ArcGIS Runtime SDK for Java och ArcGIS Runtime SDK for Qt. Den finns tillgänglig som en separat installation som tillägg till funktionerna hos Runtime SDK:er som stöds på Windows- och Linux-datorer. Den drivs av paket som skapas i ArcMap, som kan driftas av Local Server som lokala kart-, geoobjekt- och geobearbetningstjänster. Datorfokuserade ArcGIS Runtime SDK:er erbjuder också en klient-API för att komma åt Local Server-tjänster. 

Det beror på. Esri kräver att du inkluderar Esri-tillskrivande när du använder en ArcGIS Online-baskarta, Esri-datatjänster eller Esri API-teknik i din app. Lär mer här för information om när du ska visa Esri-tillskrivande. 

Frågor?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00