Skip to Content

Om support

Esri Sveriges supporttjänster är utformade för att se till att du och dina kollegor fortsätter att få maximalt värde av företagets investering i Esri-produkter. Ett aktivt underhåll garanterar de senaste versionerna av Esri-programvaran och tillgång till teknisk support. Underhåll första året ingår i priset för de flesta programvaror.

Standardsupport


Standardsupport ingår fritt för de första 12 månaderna vid köp av Esri-programvara*. Därefter tillhandahålls support vid förnyelse av underhåll eller förlängning av abonnemang. 

  • Tillgång till teknisk supporthandläggare via e-post, telefon och interaktiv support.
  • Supporten är tillgänglig alla helgfria vardagar under kontorstid.
  • Behörighet till licenser och senaste version av programvaran, via My Esri-portalen.

Ytterligare stöd utöver standardsupport erbjuds i form av utökad support.

*) Läs mer om villkoren nedan.

See English version.

Allmänna villkor för underhåll

Programvara

1.1 Avtalet omfattar tillgång till nedanstående tjänster för de programartiklar där underhållsavgiften är betald. Vid nyköp av en programartikel ingår underhåll i nyköpspriset de första tolv (12) kalendermånaderna.

1.2 Rättigheten till nedanstående tjänster definieras av den period som framgår av fakturan avseende underhåll. Normalt är underhållsperioden tolv (12) kalendermånader.

Fria uppgraderingar

2.1 Esri utvecklar sin programvara kontinuerligt. Underhållet ger tillgång till nerladdning och licensportalen My Esri. På My Esri ges möjlighet till nerladdning av nya och äldre versioner av de programvaror som ingår i underhållet. My Esri ger även möjlighet till licensadministration. Det är avtalsägaren som primärt har administrationsrättigheter på My Esri.  

2.2 Nerladdningar av löpande programuppdateringar i mindre form, sk patchar sker från support.arcgis.com

Användardagar och webbseminarium

3.1 Inom ramarna för underhållet ges möjlighet till fritt deltagande på våra användardagar samt en rad webbseminarier. Information om detta ges från www.esri.se samt nyhetsbrev.

E-learning

4.1 I och med underhåll, abonnemang eller EA på någon av ArcGIS-produkterna har du tillgång till en mycket omfattande E-learningtjänst utan extra kostnad.

Teknisk support

Nedan beskrivs villkor för standardsupport, ytterligare stöd utöver standardsupport erbjuds i form av utökad support.

5.1 Om problem uppstår vid användandet av programvaror som Esri Sverige supporterar (ArcGIS, FME, Cityworks och con terra) åtager sig Esri Sverige att på helgfria vardagar under kontorstid tillhandahålla kunden support på distans (exv. via telefon, e-post eller liknande digitala medier).

5.2 Felanmälan - om produkten inte uppfyller förväntat beteende enligt dokumentationen.

5.3 Information - om våra produkters egenskaper, funktion och möjligheter.

5.4 Installation – Esri svarar på frågor kring installation av Desktop-produkterna. För dessa produkter rekommenderas att läsa de svenska anvisningarna som finns på vår hemsida, esri.se/support. Ingen support för installationer eller uppgraderingar ingår för Enterprise, utvecklarprodukter och övriga applikationer.

5.5 Licenshantering – Esri ger råd och svarar på generella frågor om licenshantering samt My Esri-portalen.

5.6 Supportåtagandet innefattar standardinstallationer av de supportade programvarorna. Egna anpassningar av programvarorna ligger utanför Esri Sveriges supportåtagande. 

5.7 Supportåtagandet exkluderar ärenden av typ utbildning, felsökning i kundens IT-miljö (T.ex. grafikkort, nätverkskomponenter eller IT-infrastruktur). Även tredjepartsprodukter eller Plug-ins exkluderas från support.

För egenutvecklade skript, add-ins och modeller (ArcGIS ModelBuilder och FME Workbench) ger vi endast support i form av utredning kring fel i programvaran. Du som kund tillhandahåller då minsta möjliga exempel som påvisar felet.

5.8 Utvecklarsupport – Vi ger endast support i form av utredning kring fel i ArcGIS API:er och SDK:er när dessa används i enlighet med dess officiella dokumentation. Du som kund tillhandahåller då minsta möjliga exekverbara exempel som återspeglar det fel eller den problematik du upplever. Ytterligare hjälp gällande utvecklingsfrågor finns att tillgå via våra utvecklarforum.

5.9 Kontaktinformation

- my.esri.com

- E-post: support@esri.se

- Telefon: 0770-330690 - Helgfria vardagar 08.30-11.30 och 12.30-16.00.

5.9 Vid kontakt med Esri Sverige support ber vi dig som kund att:

  1. Specificera produkt och version (inkl. servicepack)
  2. Försök att isolera ditt ärende så att det om möjligt bara innehåller information om det ärendet gäller.
  3. Ge en problembeskrivning med utförlig steg-för-steg samt om det behövs bifoga felmeddelanden, data och skärmbilder.

5.10 Servicetider

Nedan beskrivs servicetider för standardsupport, ytterligare stöd utöver standardsupport erbjuds i form av utökad support.

Servicetiden är helgfria vardagar 08:00-17:00

Registreringstid: 2 timmar inom servicetiden
Svarstid: 16 timmar inom servicetiden

Registreringstid är tiden till e-postbekräftelse med ärendenummer

Svarstid är tid tills handläggare tar kontakt

5.11 Ytterligare information på www.esri.se/support

Tips och Trix, installationsanvisningar, nerladdningar mm.

 

Kontakta supporten

My Esri

Skapa och följ supportärende

My Esri
arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

support@esri.se

Kontakta oss

Välkommen att ringa

Våra telefontider är: vardagar 8.30–11.30, 12.30–16.00

0770-33 06 90
Dina personuppgifter: Informationen du lämnar kommer att hanteras enligt villkoren i vår integritetspolicy.