Skip to Content

Desktop

Previous
Next

Publicera karttjänst från Pro till en fristående ArcGIS Server

Om din organisation har en fristående ArcGIS-server så kan du dela en karta som en karttjänst via ArcGIS Pro 2.4.1 och senare. När du publicerar en karttjänst gör servern din karta tillgänglig via en tjänst-URL eller REST-slutpunkt.

Klientapplikationer kan använda URL: n för att få åtkomst till tjänsten och andra funktioner som du aktiverar under publiceringsprocessen. Karttjänster kan också läggas direkt till ArcGIS Pro via en ArcGIS Server-anslutning.

Ladda ner tips

Till toppen

Det går inte att ladda ner trial av ArcGIS Pro

Varför går det inte att ladda ner en trial av ArcGIS Pro?

Svar: Det är en bugg som gör att det inte går att ladda ner provversion av ArcGIS Pro. Den uppstod vid en Windowsuppdatering.

Denna bugg visar sig så att när man aktiverat en provversion av ArcGIS och ska ladda ner programvaran så står sidan bara och blinkar och man kommer inte vidare.

Det beror på att man ställt in språket till svenska när man gjort sina inställningar i ArcGIS Online (AGOL).

Läs mer här.

Till toppen

Var hittar jag information om kortkommandon till ArcGIS Pro?

Kortkommandon till tangentbordet underlättar vid arbete med ArcGIS Pro. 

Här finns en sammanställning av användbara kortkommandon.

Till toppen

Publicera raster till ArcGIS Online från ArcGIS Pro

Ett raster som ska driftas av ArcGIS Online måste paketeras som ett TilePackage och laddas upp till ArcGIS Online. Det finns olika metoder att skapa ett TilePackage i ArcGIS Pro.

Denna guide beskriver två metoder för att göra detta.

Till toppen

Publicera vektor-tiles från ArcGIS Pro till ArcGIS Online

Följ instruktionerna i denna video för att att publicera en karta med vektortiles från ArcGIS Pro till ArcGIS Online.

Till toppen

Publicera karta till ArcGIS Online och Collector

Följ instruktionerna i denna video för att skapa en karta i ArcGIS Pro och publicera den till ArcGIS Online och sedan använda i till exempel appen Collector.

Collector kan sedan användas för fältinventeringar eller andra arbetsflöden som han hantera inrapporteringar via mobil eller platta.

Till toppen

Installera ArcGIS Pro 2.9

Här finns instruktioner om hur du laddar ner och installerar ArcGIS Pro 2.9.

Ladda ner guiden.

Till toppen

Jobba med Exceldata i ArcGIS

När du jobbar i ArcMap behöver du ofta använda dig av Excel-tabeller. Du kan öppna Microsoft Office Excel-tabeller direkt i ArcGIS och arbeta med dem som andra datakällor. 

Till exempel kan du lägga till dem till ArcMap, förhandsgranska dem i ArcCatalog och använda dem som indata till geobearbetningsverktygen. Det finns några regler som måste följas när det gäller utformning av Excelfilen. 

I tipset kan du läsa om följande: 

  • Använda Excelfil
  • Formatera en tabell i Microsoft Excel för att använda i ArcGIS:
  • Lägg till en Microsoft Excel tabell i ArcMap
  • Öppna filer i andra format med hjälp av Excel
  • Skapa XY data från Excel-fil som innehåller koordinater

Ladda ner tips.

Till toppen

Skapa kartpaket i ArcMap

Kartpaket (MPK filer) är ett smidigt sätt att dela med sig av kartdokument till andra användare. En MPK-fil innehåller kartdokumentet (MXD filen) samt de lager den refererar till. MPK-filen kan användas till att enkelt dela med sig av kartdokument mellan kollegor i en arbetsgrupp, avdelningar inom en organisation, eller med andra ArcGIS användare via e-post eller genom att ladda upp dokumentet på ArcGIS.com. 

Ladda ner tips

Till toppen

Skapa kartpaket i ArcGIS Pro

Kartpaket (mpkx-filer) är ett smidigt sätt att dela med sig av ArcGIS Pro-projekt till andra användare. En mpkx-fil innehåller kartdokumentet, (projektet) samt de lager den refererar till. Mpkx-filen kan användas till att enkelt dela med sig av kartdokument mellan kollegor i en arbetsgrupp, avdelningar inom en organisation, eller med andra ArcGIS användare via e-post eller genom att ladda upp dokumentet på ArcGIS.com. 

Ladda ner tips.

Till toppen

Installera ArcGIS Desktop 10.8.x

Här finns instruktioner för att installera ArcGIS Dekstop (ArcMap) 10.8

Ladda ner tips

Till toppen

Exportera karta i ArcMap

När man har skapat en karta kanske man vill exportera kartdokumentet till en bild eller grafisk filtyp. Nedan ges exempel på vilka olika format som stöds, samt tips för exporten. 

Ladda ner tips

Till toppen

Arbeta med excelfiler i ArcGIS Pro

Det går att öppna Microsoft Office Excel-tabeller direkt i ArcGIS Pro och jobba med dem på samma sätt som annat tabelldata. Till exempel kan du lägga till dem till kartan, öppna dem i fältvyn och använda dem som indata till geobearbetningsverktyg.

Dock behöver man installera rätt drivrutiner på sin dator. Om du försöker att öppna en excelfil i ArcGIS Pro utan att ha den rätta drivrutinen installerad så får du ett felmeddelande som säger: ”Required Microsoft driver is not installed”.

Nedan finns en länk från Esri Inc som beskriver i detalj vad man behöver göra för att få excelfiler att fungera på sin ArcGIS Pro.

Läs hela tipset här.

Till toppen

Grafikkortet till ArcGIS Pro kan vara orsak till krasch

Om ArcGIS Pro börjar att krascha lite oförklarligt eller inte ens kan öppnas så bör man se över systemkraven samt drivrutiner till grafikkortet.

Ladda ner tipset.

Till toppen

Felmeddelande att verktygslicens saknas

Jag får felmeddelande att jag inte har verktygslicens när jag försöker använda ett tillägg, fast jag vet att jag har tillräcklig licens för det. 

Ladda hem tipset

Till toppen

Importera style-filer till ArcGIS Pro

En stil är en samling symboler som kan användas i en organisation för att ge kartor ett enhetligt utseende. Stilar som är skapade i senare versioner av ArcMap kan importeras och användas i ArcGIS Pro.
Det finns flera sätt att importera dessa filer:

Ladda ner tipset.

Till toppen

Kortkommandon till ArcMap

Kortkommandon till tangentbordet underlättar vid arbete med ArcMap. 

Här finns en sammanställning av användbara kortkommandon.

Till toppen

Ställa om språk i ArcMap

För de som har svenskt språktillägg installerat på maskinen går det att ställa in vilket språk som ska visas. Tex om man vill byta språk mellan engelska och svenska.

Ladda ner tipset här.

Till toppen

Spara kopia av ArcMap-dokument

Vill du dela med dig av ditt ArcMap-dokument (mxd) till någon som kör en äldre version av ArcMap måste du spara det som en kopia.

Se här hur du gör.

Till toppen

Reparera trasiga kartdokument med MXD Doctor

Om det inte går att öppna eller spara kartdokumentet i ArcMap kan det vara korrupt eller trasigt. Ofta går det att reparera det med hjälp av MXD Doctor, som följer med i ArcMap-installationen. 

Ladda ner tipset här.

Till toppen

Förbättra prestandan i ArcMap

ArcGIS Desktop går långsamt. Hur kan jag förbättra prestandan för att det skall gå snabbare? Hjälper det med en nyare dator?

Visst kan det gå snabbare med en nyare dator med bättre prestanda, men det är inte hela lösningen till bättre prestanda. 

Här finns tips för att förbättra prestandan i ArcMap.

Till toppen

Använda Batch-funktionen

För att köra ett geobearbetningsverktyg för flera lager åt gången finns en funktion som heter Batch. Det återfinns i ArcToolbox när man högerklickar på själva verktyget. 

Läs mer och se exempel i tipset.

Till toppen

Skapa punktlager från koordinater i excel

Har du fått en excelfil med koordinater i som du vill visa på kartan?

Läs här hur du gör.

Till toppen

Skapa punktlager i Pro från koordinater i excel

Har du fått en excelfil med koordinater i som du vill visa på kartan i ArcGIS Pro? Det finns två sätt att göra det på.

Läs här hur du gör.

Till toppen

Flytta gemensam nod i samma lager

Hur flyttar man en gemensam nod som ligger i samma lager?

Du behöver skapa en topologi.

Läs här hur du gör detta.

Till toppen

Licensanvändning i licenshanteraren

Finns det möjlighet att se vilka licenser som används av vilka användare och när de använder dem? 

Den informationen finns i loggfilen: lmgrd9.log. Denna logg-fil finns under Program-filen och beroende på vilken version som används finns olika sökvägar.

Ladda ner tipset här.

Till toppen

Ingen kontakt med licensservern

Om ArcMap-klienten inte kan få kontakt med licensservern (License Manager) tex efter en uppgradering till ny version så är en trolig orsak att licensservern har haft fasta portar för kommunikation mellan licensserver och klientens brandvägg. 

Läs om trolig lösning här.

Till toppen

Installera ArcGIS licenshanterare 10.8.1

En licenshanterare krävs för att kunna köra med fleranvändarlicenser, s.k. flytande licenser eller nätverkslicenser. Därmed kan ArcGIS Desktop installeras på flera maskiner och antalet licenser inom organisationen bestämmer hur många samtidiga användare som kan använda dem. 

Ladda ner instruktionerna här.

Till toppen

Rättighetshanteringför geodatabaser i SQL-server

Här finns en lathund för hur man hanterar rättigheter i SQL-server.

Förutsättningar
ArcGIS Desktop 10.7.x eller ArcGIS Pro 2.4.x eller senare.

SQL Server Enterprise/Standard 2014/2016/2017

Till toppen

Georeferering anpassa data till ett koordinatsystem

Rasterdata är vanligen skannade kartor, flygfoton eller satellitbilder. Skannade kartor brukar normalt inte innehålla information om koordinatsystem.  Flygfoton och satellitbilder har ibland medföljande information som är inkorrekt, och lägger sig därför inte ordentligt emot andra data.

För att kunna använda rasterdata i samband med andra kartor behöver du alltså rätta upp det, eller georeferera det till ett koordinatsystem. Ett koordinatsystem definieras genom att använda en kartprojektion.

Ladda ner tipset och läs om hur du gör en lyckad georeferering.

Till toppen

Georeferering i Pro anpassa data till ett koordinatsystem

Rasterdata är vanligen skannade kartor, flygfoton eller satellitbilder. Skannade kartor brukar normalt inte innehålla information om koordinatsystem.  Flygfoton och satellitbilder har ibland medföljande information som är inkorrekt, och lägger sig därför inte ordentligt emot andra data.

För att kunna använda rasterdata i samband med andra kartor behöver du alltså rätta upp det, eller georeferera det till ett koordinatsystem. Ett koordinatsystem definieras genom att använda en kartprojektion.

Ladda ner tipset och läs om hur du gör en lyckad georeferering i ArcGIS Pro.

Till toppen

Ladda hem svenskt språk för ArcReader

Här finns svenskt språktillägg för ArcReader att laddas hem. 

ArcReader ingår som en del av ArcGIS Desktop eller kan laddas hem kostnadsfritt här.

Ladda ner 10.8

Ladda ner 10.8.1

Till toppen

Vägbeskrivning för Network Analyst på svenska

Denna fil gör att vägbeskrivningen i ArcGIS Network Analyst blir på svenska. Observera att resterande del av Network Analyst (användargränssnitt och hjälp) fortfarande är på engelska.

Fungerar även för ArcGIS Server, lägg in filen under C:\arcgisserver\Server\NetworkAnalyst\Directions

Ladda ner Svensk vägbeskrivning för:

ArcGIS 10.7

Till toppen

Ersättning för lyradmin

(kräver minst version 10.1 sp1)

Pythonscript för att koppla Fastighetskartan, Terrängkartan m.m. till leverans av shapefiler. Ladda ner och zippa upp filen Pythonscript_lyradmin, där finns verktyget och instruktioner.

Ladda ner uppdaterade instruktioner:

Pythonscript-lyradmin

Till toppen

Code page generator - ÅÄÖ i shapefiler

Esri har implementerat en funktion i ArcGIS desktop som gör det möjligt att läsa shapefiler och dBASE-filer som är kodade med olika ”Code pages”. 

Innan 10.2.1. var den här code pagen kopplad till användarens språkinställning. Det innebär att det kan uppstå problem att läsa ÅÄÖ efter 10.2.1. 

Vi har byggt en generator som skapar nya codepage-filer till flera shapefiler samtidigt.

Ladda ner code-page generatorn.

Till toppen

Uppdatera namngivna användare för ArcGIS Pro i Portal for ArcGIS

Portal for ArcGIS-licenser behöver uppdateras årligen. Ofta behöver man ändra antal namngivna användare i licensfilen. Denna guide beskriver steg-för-steg hur man uppdaterar licensfilen med namngivna användare för ArcGIS Pro och licensierar i License Server Administrator.

Ladda ner guide.

Till toppen

Svenska kartsymboler för ArcGIS Desktop

En samling med Svenska kartsymboler som fungerar med ArcGIS for Desktop 10.x.

Innehåll: Allmänna kartor (GSD), Detaljplan, HMK 1:1000, HMK 1:400/500, PRK (primärkarta), Samhällsinformation, Turism/Samhällsinformation, Turism/Sport, Vatten/Avlopp, Avlopp.

Ladda ner symbolerna.

Till toppen

Installera ArcGIS Licensing Service för enanvändarlicens till ArcGIS Pro

Efter att har installerat ArcGIS Pro och du väljer att licensiera den med en enanvändar-licens (Single use) så kan ett felmeddelande dyka upp som säger: Denna funktionalitet är inte tillgänglig utan att ArcGIS Pro Licensing Service är installerad. Servicen installeras genom att köra installationsfilen som ligger under ArcGIS Pro:s installationskatalog.

Ladda ner dokument.

Till toppen

Förändrade villkor för Personal use-licenser

Esri kommer att uppdatera användarvillkor för ArcGIS Personal use med ytterligare applikationer och kapabiliteter med start 22 juli 2021.

Alla som har en sådan licens kommer att få mail med mer information innan ändringen träder i kraft.

Dessa ändringar är planerade att genomföras för veckan 22 – 27 /7, så det kan innebära tekniska störningar under den veckan.

Har ni frågor om det så kan ni kontakta Esri Sverige.

Till toppen

Batch-exportera bilagor från en geoobjektsklass i ArcGIS Pro

I ArcGIS Pro finns funktionen för att exportera bifogade bilagor (attachments) från en geoobjektsklass genom att spara den bifogade filen till ett filsystem, som beskrivs här i länken ArcGIS Pro: Save an attached file.

Dock är denna funktion begränsad till att bara spara bilagor till ett objekt i taget. Det finns inget geobearbetnings-verktyg som exporterar eller sparar bilagor till alla objekt i en enda process.

Denna instruktion beskriver en metod för att batch-exportera bilagor från en geoobjektsklass i ArcGIS Pro genom att skapa ett skript-verktyg.

Obs! Detta arbetsflöde kräver en Desktop Standard eller Advanced-licens!

Här finns också instruktioner om hur man batch-exporterar bilagor från en geoobjektstjänst i ArcMap.

Instruktion om att ladda ner bilagor från en driftad tjänst i ArcGIS Online.

Till toppen

Batch-exportera bilagor från en geoobjektsklass i ArcMap

Det finns inget geobearbetnings-verktyg i ArcMap som låter användaren exportera och spara alla bilagor (attachments) lokalt, Denna instruktion beskriver en möjlig lösning genom att skapa ett skript-verktyg som utför uppgiften.

För att batch-exportera bilagor från en geoobjektsklass, skapa ett skript-verktyg från ett Python-skript genom att följa nedanstående arbetsflöde, och kör sedan skriptet.

Här finns också instruktioner om hur man batch-exporterar bilagor från en geoobjektstjänst i ArcGIS Pro.

Instruktion om att ladda ner bilagor från en driftad tjänst i ArcGIS Online.

Till toppen

Koordinatsystem och projektioner

Ett koordinatsystem är en referensram för att definiera platser på en yta. Det är väldigt viktigt att man definierar rätt koordinatsystem för att kartan ska visas rätt i sitt kartdokument. Här beskrivs några skillnader på olika koordinatsystem som används i Sverige.

Här finns också beskrivning på verktygen Define projection och Project.

Ladda ner tipset.

Till toppen

Koordinatsystem och projektioner Pro

Ett koordinatsystem är en referensram för att definiera platser på en yta. Det är väldigt viktigt att man definierar rätt koordinatsystem för att kartan ska visas rätt i sitt kartdokument. Här beskrivs några skillnader på olika koordinatsystem som används i Sverige.

Här finns också beskrivning på verktygen Define projection och Project när de körs i ArcGIS Pro

Ladda ner tipset.

Till toppen

Installera ArcGIS Pro 3.0

Här finns instruktioner om hur du laddar ner och installerar ArcGIS Pro 3.0.

Ladda ner guiden

Till toppen

Fel vid export av layout i Pro

I ArcGIS Pro 2.9.0 upptäcktes en bugg som gör att Pro kraschar när man exporterar eller skriver ut en layout som innehåller en kartram och ett tomt textelement.

Buggen är fixad i 2.9.1 men har man inte möjlighet att uppgradera så finns en workaround här nedan.

Ladda ner dokument

Till toppen

Byte av symbologi kraschar Pro 2.9

Efter en Windows-uppdatering uppstod en bugg i ArcGIS Pro 2.8/2.9, som gör att programmet kraschar när man försöker byta symbol.

Det har kommit en patch för detta som heter 2.9.5, annars är det också fixat i Pro 3.0.

Se mer i länken som beskriver vad som kan göras.

                                      

Till toppen

Installera ArcGIS Pro 3.1

Här finns instruktioner om hur du laddar ner och installerar ArcGIS Pro 3.1.

Ladda ner guiden.

                                      

Till toppen

Problem skapa geoobjektsklass i Pro

Vid försök att skapa en ny geobjektsklass med Create Feature Class pane i ArcGIS Pro, misslyckas det utan något felmeddelande. I vissa fall är Finish-knappen utgråad.

Se nedan tips vad det kan bero på

Ladda ner tipset.

                                      

Till toppen

ArcGIS Pro har ej stöd för OneDrive

För närvarande har inte ArcGIS Pro stöd för molnlagringstjänster, som OneDrive och Google Drive, om det inte står något annat i ArcGIS Pro-gränssnittet eller i dokumentation som gäller specifika verktyg och funktionalitet. Läs tipset hur du undviker problem.

Ladda ner tipset.

                                      

Till toppen

Skapa supportärende

My Esri

Skapa och följ dina supportärenden

My Esri

Frågor?

Skicka ett meddelande

Få svar via e-post.

Skicka e-post

Välkommen att kontakt oss

Vi finns på plats vardagar 8.30–11.30, 12:30–16.00.

0770-33 06 90
Dina personuppgifter: Informationen du lämnar kommer att hanteras enligt villkoren i vår integritetspolicy.