Skip to Content

Desktop

Previous
Next

Publicera karttjänst från Pro till en fristående ArcGIS Server

Om din organisation har en fristående ArcGIS-server så kan du dela en karta som en karttjänst via ArcGIS Pro 2.4.1 och senare. När du publicerar en karttjänst gör servern din karta tillgänglig via en tjänst-URL eller REST-slutpunkt.

Klientapplikationer kan använda URL: n för att få åtkomst till tjänsten och andra funktioner som du aktiverar under publiceringsprocessen. Karttjänster kan också läggas direkt till ArcGIS Pro via en ArcGIS Server-anslutning.

Ladda ner tips

Till toppen

Var hittar jag information om kortkommandon till ArcGIS Pro?

Kortkommandon till tangentbordet underlättar vid arbete med ArcGIS Pro. 

Här finns en sammanställning av användbara kortkommandon.

Till toppen

Publicera raster till ArcGIS Online från ArcGIS Pro

Ett raster som ska driftas av ArcGIS Online måste paketeras som ett TilePackage och laddas upp till ArcGIS Online. Det finns olika metoder att skapa ett TilePackage i ArcGIS Pro.

Denna guide beskriver två metoder för att göra detta.

Till toppen

Publicera vektor-tiles från ArcGIS Pro till ArcGIS Online

Följ instruktionerna i denna video för att att publicera en karta med vektortiles från ArcGIS Pro till ArcGIS Online.

Till toppen

Publicera karta till ArcGIS Online och Collector

Följ instruktionerna i denna video för att skapa en karta i ArcGIS Pro och publicera den till ArcGIS Online och sedan använda i till exempel appen Collector.

Collector kan sedan användas för fältinventeringar eller andra arbetsflöden som han hantera inrapporteringar via mobil eller platta.

Till toppen

Skapa kartpaket i ArcGIS Pro

Kartpaket (mpkx-filer) är ett smidigt sätt att dela med sig av ArcGIS Pro-projekt till andra användare. En mpkx-fil innehåller kartdokumentet, (projektet) samt de lager den refererar till. Mpkx-filen kan användas till att enkelt dela med sig av kartdokument mellan kollegor i en arbetsgrupp, avdelningar inom en organisation, eller med andra ArcGIS användare via e-post eller genom att ladda upp dokumentet på ArcGIS.com. 

Ladda ner tips.

Till toppen

Exportera karta i ArcMap

När man har skapat en karta kanske man vill exportera kartdokumentet till en bild eller grafisk filtyp. Nedan ges exempel på vilka olika format som stöds, samt tips för exporten. 

Ladda ner tips

Till toppen

Arbeta med excelfiler i ArcGIS Pro

Det går att öppna Microsoft Office Excel-tabeller direkt i ArcGIS Pro och jobba med dem på samma sätt som annat tabelldata. Till exempel kan du lägga till dem till kartan, öppna dem i fältvyn och använda dem som indata till geobearbetningsverktyg.

Dock behöver man installera rätt drivrutiner på sin dator. Om du försöker att öppna en excelfil i ArcGIS Pro utan att ha den rätta drivrutinen installerad så får du ett felmeddelande som säger: ”Required Microsoft driver is not installed”.

Nedan finns en länk från Esri Inc som beskriver i detalj vad man behöver göra för att få excelfiler att fungera på sin ArcGIS Pro.

Läs hela tipset här.

Till toppen

Importera style-filer till ArcGIS Pro

En stil är en samling symboler som kan användas i en organisation för att ge kartor ett enhetligt utseende. Stilar som är skapade i senare versioner av ArcMap kan importeras och användas i ArcGIS Pro.
Det finns flera sätt att importera dessa filer:

Ladda ner tipset.

Till toppen

Förbättra prestandan i ArcMap

ArcGIS Desktop går långsamt. Hur kan jag förbättra prestandan för att det skall gå snabbare? Hjälper det med en nyare dator?

Visst kan det gå snabbare med en nyare dator med bättre prestanda, men det är inte hela lösningen till bättre prestanda. 

Här finns tips för att förbättra prestandan i ArcMap.

Till toppen

Använda Batch-funktionen

För att köra ett geobearbetningsverktyg för flera lager åt gången finns en funktion som heter Batch. Det återfinns i ArcToolbox när man högerklickar på själva verktyget. 

Läs mer och se exempel i tipset.

Till toppen

Skapa punktlager i Pro från koordinater i excel

Har du fått en excelfil med koordinater i som du vill visa på kartan i ArcGIS Pro? Det finns två sätt att göra det på.

Läs här hur du gör.

Till toppen

Licensanvändning i licenshanteraren

Finns det möjlighet att se vilka licenser som används av vilka användare och när de använder dem? 

Den informationen finns i loggfilen: lmgrd9.log. Denna logg-fil finns under Program-filen och beroende på vilken version som används finns olika sökvägar.

Ladda ner tipset här.

Till toppen

Ingen kontakt med licensservern

Om ArcMap-klienten inte kan få kontakt med licensservern (License Manager) tex efter en uppgradering till ny version så är en trolig orsak att licensservern har haft fasta portar för kommunikation mellan licensserver och klientens brandvägg. 

Läs om trolig lösning här.

Till toppen

Installera ArcGIS licenshanterare 10.8.1

En licenshanterare krävs för att kunna köra med fleranvändarlicenser, s.k. flytande licenser eller nätverkslicenser. Därmed kan ArcGIS Desktop installeras på flera maskiner och antalet licenser inom organisationen bestämmer hur många samtidiga användare som kan använda dem. 

Ladda ner instruktionerna här.

Till toppen

Rättighetshanteringför geodatabaser i SQL-server

Här finns en lathund för hur man hanterar rättigheter i SQL-server.

Förutsättningar
ArcGIS Desktop 10.7.x eller ArcGIS Pro 2.4.x eller senare.

SQL Server Enterprise/Standard 2014/2016/2017

Till toppen

Georeferering i Pro anpassa data till ett koordinatsystem

Rasterdata är vanligen skannade kartor, flygfoton eller satellitbilder. Skannade kartor brukar normalt inte innehålla information om koordinatsystem.  Flygfoton och satellitbilder har ibland medföljande information som är inkorrekt, och lägger sig därför inte ordentligt emot andra data.

För att kunna använda rasterdata i samband med andra kartor behöver du alltså rätta upp det, eller georeferera det till ett koordinatsystem. Ett koordinatsystem definieras genom att använda en kartprojektion.

Ladda ner tipset och läs om hur du gör en lyckad georeferering i ArcGIS Pro.

Till toppen

Uppdatera namngivna användare för ArcGIS Pro i Portal for ArcGIS

Portal for ArcGIS-licenser behöver uppdateras årligen. Ofta behöver man ändra antal namngivna användare i licensfilen. Denna guide beskriver steg-för-steg hur man uppdaterar licensfilen med namngivna användare för ArcGIS Pro och licensierar i License Server Administrator.

Ladda ner guide.

Till toppen

Installera ArcGIS Licensing Service för enanvändarlicens till ArcGIS Pro

Efter att har installerat ArcGIS Pro och du väljer att licensiera den med en enanvändar-licens (Single use) så kan ett felmeddelande dyka upp som säger: Denna funktionalitet är inte tillgänglig utan att ArcGIS Pro Licensing Service är installerad. Servicen installeras genom att köra installationsfilen som ligger under ArcGIS Pro:s installationskatalog.

Ladda ner dokument.

Till toppen

Batch-exportera bilagor från en geoobjektsklass i ArcGIS Pro

I ArcGIS Pro finns funktionen för att exportera bifogade bilagor (attachments) från en geoobjektsklass genom att spara den bifogade filen till ett filsystem, som beskrivs här i länken ArcGIS Pro: Save an attached file.

Dock är denna funktion begränsad till att bara spara bilagor till ett objekt i taget. Det finns inget geobearbetnings-verktyg som exporterar eller sparar bilagor till alla objekt i en enda process.

Denna instruktion beskriver en metod för att batch-exportera bilagor från en geoobjektsklass i ArcGIS Pro genom att skapa ett skript-verktyg.

Obs! Detta arbetsflöde kräver en Desktop Standard eller Advanced-licens!

Här finns också instruktioner om hur man batch-exporterar bilagor från en geoobjektstjänst i ArcMap.

Instruktion om att ladda ner bilagor från en driftad tjänst i ArcGIS Online.

Till toppen

Batch-exportera bilagor från en geoobjektsklass i ArcMap

Det finns inget geobearbetnings-verktyg i ArcMap som låter användaren exportera och spara alla bilagor (attachments) lokalt, Denna instruktion beskriver en möjlig lösning genom att skapa ett skript-verktyg som utför uppgiften.

För att batch-exportera bilagor från en geoobjektsklass, skapa ett skript-verktyg från ett Python-skript genom att följa nedanstående arbetsflöde, och kör sedan skriptet.

Här finns också instruktioner om hur man batch-exporterar bilagor från en geoobjektstjänst i ArcGIS Pro.

Instruktion om att ladda ner bilagor från en driftad tjänst i ArcGIS Online.

Till toppen

Koordinatsystem och projektioner

Ett koordinatsystem är en referensram för att definiera platser på en yta. Det är väldigt viktigt att man definierar rätt koordinatsystem för att kartan ska visas rätt i sitt kartdokument. Här beskrivs några skillnader på olika koordinatsystem som används i Sverige.

Här finns också beskrivning på verktygen Define projection och Project.

Ladda ner tipset.

Till toppen

Koordinatsystem och projektioner Pro

Ett koordinatsystem är en referensram för att definiera platser på en yta. Det är väldigt viktigt att man definierar rätt koordinatsystem för att kartan ska visas rätt i sitt kartdokument. Här beskrivs några skillnader på olika koordinatsystem som används i Sverige.

Här finns också beskrivning på verktygen Define projection och Project när de körs i ArcGIS Pro

Ladda ner tipset.

Till toppen

Fel vid export av layout i Pro

I ArcGIS Pro 2.9.0 upptäcktes en bugg som gör att Pro kraschar när man exporterar eller skriver ut en layout som innehåller en kartram och ett tomt textelement.

Buggen är fixad i 2.9.1 men har man inte möjlighet att uppgradera så finns en workaround här nedan.

Ladda ner dokument

Till toppen

Installera ArcGIS Pro 3.1

Här finns instruktioner om hur du laddar ner och installerar ArcGIS Pro 3.1.

Ladda ner guiden.

                                      

Till toppen

Problem skapa geoobjektsklass i Pro

Vid försök att skapa en ny geobjektsklass med Create Feature Class pane i ArcGIS Pro, misslyckas det utan något felmeddelande. I vissa fall är Finish-knappen utgråad.

Se nedan tips vad det kan bero på

Ladda ner tipset.

                                      

Till toppen

ArcGIS Pro har ej stöd för OneDrive

För närvarande har inte ArcGIS Pro stöd för molnlagringstjänster, som OneDrive och Google Drive, om det inte står något annat i ArcGIS Pro-gränssnittet eller i dokumentation som gäller specifika verktyg och funktionalitet. Läs tipset hur du undviker problem.

Ladda ner tipset.

                                      

Till toppen

Arbetsflöden för hantering av ortofoton och bildtjänster

Förprocesserade ortofoton, eller ortomosaiker, är bilder som genererats från satellit, flyg eller drönar-bilder som har ortorektifierats och mosaikats tillsammans för ett enskilt projekt.

En ortofoto-samling kan inkludera bilder från ett enskilt tillfälle eller insamlade över ett antal år, tex väderdata eller översvämningsdata.

Det finns några grundläggande arbetsflöden för att hantera ortofoton beroende på vad de ska användas till.

Ska de användas till analyser eller endast för visualisering?

Är det ett ortofoto eller många?

Ska de delas internt eller externt?

Här finns ett antal länkar med hjälpsidor, arbetsflöden och utbildningresurser.

Ladda ner tipset.

                                      

Till toppen

Installera ArcGIS Pro 3.2

Här finns instruktioner om hur du laddar ner och installerar ArcGIS Pro 3.2.

Ladda ner tipset.

                                      

Till toppen

Skapa supportärende

My Esri

Skapa och följ dina supportärenden

My Esri

Frågor?

Skicka ett meddelande

Få svar via e-post.

Skicka e-post

Välkommen att kontakt oss

Vi finns på plats vardagar 8.30–11.30, 12:30–16.00.

0770-33 06 90
Dina personuppgifter: Informationen du lämnar kommer att hanteras enligt villkoren i vår integritetspolicy.