Skip to Content

Enterprise

Viktigt! Säkerhetsproblem i ArcGIS Server

Esri Inc har upptäckt en kritisk sårbarhet i ArcGIS Server-komponenten av ArcGIS Enterprise som innebär att personer som inte är auktoriserade kan komma åt vissa resurser. Esri Inc rekommenderar starkt att installera patchar för detta för alla versioner från ArcGIS Server 10.4.till 10.7.1.

Läs hela artikeln här.

Till toppen

Publicera raster med Mosaikdataset

Här finns tips för hur att använda Mosaikdataset vid publicering av rasterdata. Se filmen.

Till toppen

Error vid koppling till databas med SQL-server

Ett felmeddelande kan komma upp då man försöker koppla sig från ArcGIS Desktop eller annan ArcGIS klient till en Enterprise geodatabas som ligger i en SQL-server.

Connection Error:
Connection was attempted with an older version of SQL Server client communications software that is not compatible with the SQL Server database server.

Läs mer här om orsaken.

Till toppen

Konfigurera ArcGIS Server och Portal for ArcGIS med certifikat

Konfigurera ArcGIS Server och Portal for ArcGIS med ett befintligt CA-signerat certifikat.

Om du redan har har ett certifikat som utfärdats av en kommersiell eller intern certifikatutfärdare (CA) kan du konfigurera detta befintliga certifikat med ArcGIS Server. För att importera detta certifikat till ArcGIS Server måste certifikatet och dess tillhörande privata nyckel lagras i PKCS # 12-formatet, som representeras av en fil med .p12 eller .pfx-filextension. 

Stegen för att konfigurera ett befintligt certifikat är följande.

Till toppen

Nytt inom licensiering i ArcGIS Enterprise 10.7

Från version 10.7 av ArcGIS Server har det gjorts vissa förändringar. I denna video går vi igenom hur du fördelar licenser till användare i portalen samt installation, uppgradering och hantering av portalen.

Till toppen

Skapa egna baskartor i Portal

Denna film visar hur du skapar egna baskartor i Portal.

Till toppen

Rättighetshantering för Geodatabaser i SQL-server

För att hanteringen i en databas ska fungera bra så är det viktigt att man tilldelar rättigheter till användarna. Här ges en guide för hur detta ska göras.

Ladda ner guiden.

Till toppen

Uppdatera namngivna användare för ArcGIS Pro i Portal for ArcGIS

Portal for ArcGIS-licenser behöver uppdateras årligen. Ofta behöver man ändra antal namngivna användare i licensfilen. Denna guide beskriver steg-för-steg hur man uppdaterar licensfilen med namngivna användare för ArcGIS Pro och licensierar i License Server Administrator.

Ladda ner guide.

Till toppen

Skapa namngivna användare för ArcGIS Pro i Portal for ArcGIS

Ska man köra ArcGIS Pro via sin Portal for ArcGIS som namngivna användare måste man skapa en licensfil på My Esri och lägga till i licensservern och även importera i Portal for ArcGIS. Denna guide beskriver steg-för-steg hur man skapar en licensfil med namngivna användare för ArcGIS Pro och licensierar i License Server Administrator.

Ladda ner guide.

Till toppen

Hantering av inloggningsuppgifter för Lantmäteriets WMS-tjänster i Portal for ArcGIS

Lantmäteriets WMS-tjänster använder sig av sk "basic authentication". Inloggningsuppgifter för denna typ av autentisiering kan ej sparas i ArcGIS Online eller Portal for ArcGIS. Detta innebär att alla användare behöver ange användarnamn/lösenord då man tittar på en webbkarta, webbapp etc som innehåller någon av dessa tjänster. För att komma runt detta problem kan man konfigurera en proxy som hanterar autentisieringen. Ett exmpel på en sådan proxy finns här;

https://github.com/sverkerEsriSE/resource-proxy-tokens

Observera att ovanstående proxy är osupporterad från Esri Sveriges sida. Vi har dock ett flertal kunder som använder denna proxy med goda erfarenheter. Önskar ni hjälp med konfigurering etc av denna proxy så kan våra konsulter bistå med detta. Kontakta er kundansvarig om ni önskar mer information om denna typ av konsulttjänst.

Till toppen

ArcGIS Software and CVE-2021-44228 

En sårbarhet i säkerheten som kan beröra ArcGIS Enterprise har nyligen upptäckts. Se nedan artikel om mera detaljer.

ArcGIS Software and CVE-2021-44228 (esri.com)

Till toppen

ArcGIS Server Security 2022 Update 2 Patch

Den här säkerhetspatchen rör en säkerhets-sårbarhet som hittats i ArcGIS Server. Esri rekommenderar alla kunder som kör ArcGIS Server 10.9.1, 10.8.1 och 10.7.1 att lägga på denna patch. Läs information i länken nedan där patchen även finns att ladda ner.

ArcGIS Server Security 2022 Update 2 Patch (esri.com)

Till toppen

Att tänka på vid uppgradering till ArcGIS Enterprise 11.1

ArcGIS Enterprise 11.0 medförde ett antal pensionerade och  modifierade arbetsflöden och ändringar i arkitektur och applikation, som troligen kommer att påverka er miljö när ni uppgraderar från en tidigare version av programmet.

Innan ni uppgraderar till 11.1 bör ni läsa igenom varje notis om pensioneringen noggrant. Överväg också om ni ska göra en stegvis uppgradering via 10.9.1 innan ni går direkt till 11.1.

Om er organisation är påverkad av dessa pensionerade arbetsflöden är det rekommenderat att ni uppgraderar till ArcGIS Enterprise 10.9.1. så ni kan migrera innehållet vartefter.

Läs här allt om uppgraderingen och vilka applikationer och tjänster som inte längre fungerar.

Till toppen

Skapa licensfil till Portal for ArcGIS

ArcGIS Enterprise portal-licenser som innehåller användartyper, applikations-paket, tilläggslicenser och applikationer, hanteras genom en enkel .json-fil. Du kan ladda ner den här filen från My Esri.  Här finns instruktioner för hur du skapar en ny fil och lägger till den till din Portal.

Hämta guiden.

Till toppen

Skapa supportärende

My Esri

Skapa och följ dina supportärenden

My Esri

Frågor?

Skicka ett meddelande

Få svar via e-post.

Skicka e-post

Välkommen att kontakta oss

Vi finns på plats vardagar 8.30–11.30, 12:30–16.00.

0770-33 06 90
Dina personuppgifter: Informationen du lämnar kommer att hanteras enligt villkoren i vår integritetspolicy.