Utökad support

Utökad support i tre nivåer

Ytterligare stöd utöver standardsupport erbjuds i tre nivåer. Utökad support är en extra försäkring till kritisk verksamhet vilken bl.a. ger ökad ärendeprioritet och dedikerad supportpersonal. Delar som ingår, se matris nedan.

See English version.

Utökad support nivå 1

  • En dags uppstartsmöte tillsammans med Esri Supports utpekade supportkoordinatorer.
  • Daglig statusuppdatering på samtliga pågående supportärenden.
  • Egna supportkoordinatorer hos Esri support.
  • Kontinuerliga ärendeavstämningar av pågående och avslutade ärenden.
  • Garanterade registrerings och svarstider

Utökad support nivå 2 och 3

För att göra den utökade supporttjänsten ännu kraftfullare kan utökad support nivå 1 utökas med ett ytterligare supportstöd från Esri Inc. Detta utökade stöd finns i två nivåer beroende på kundstorlek. Det är Priority support (nivå 2) eller Premium Support (nivå 3). Dessa stöd kan ge (se matris nedan):

  • Prioriterade supportärenden och första svar inom en timme
  • Supportärenden hanteras bara av seniora supporthandläggare
  • Ärenderegistrering och ärendehantering dygnet runt alla dar om året
  • Personlig koordinator hos Esri Inc som driver ärenden framåt med hjälp ett omfattande kontaktnätverk hos Esri Inc
  • Prioriterad buggrättning

Matris över ingående delar.

SupportinnehållStandardUtökad support 1Utökad support 2Utökad support 3
Tillgång till MyesriXXXX
Tillgång till senaste versioner och patcharXXXX
Obegränsat antal supportärendenXXXX
Live Fjärrsupport (via skärmdelning)XXXX
Support via webbsidor  XXXX
Esri Community - forumXXXX
     
Dedikerade supporttekniker XXX
En dags uppstartsmöte med kund XXX
Kontinuerliga ärendeavstämningar XXX
Dagliga statusuppdateringar av öppna ärenden XXX
     
Prioriterad support från om ärenden eskaleras till Esri Inc  XX
Svar från Esri Inc inom en timme  XX
Alltid senior handläggare för ärenden som eskaleras till Esri Inc  XX
SLA – Registrerings- och svarstider (1h/8h)  XX
     
Möjlighet till ärenderegistrering 24/7   X
Ärendehandläggning 24/7 på ärenden som eskaleras till Esri Inc   X
Dedikerad supportkoordinator från Esri Inc   X
Proaktiva tekniköversyner   X

Kontakta supporten

My Esri

Skapa och följ supportärende

My Esri
arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

support@esri.se

Kontakta oss

Välkommen att ringa

Våra telefontider är: vardagar 8.30–11.30, 12.30–16.00

0770-33 06 90
Dina personuppgifter: Informationen du lämnar kommer att hanteras enligt villkoren i vår integritetspolicy.