Skip to Content

Utökad support

Utökad support i tre nivåer

Ytterligare stöd utöver standardsupport erbjuds i tre nivåer. Utökad support är en extra försäkring till kritisk verksamhet vilken bl.a. ger ökad ärendeprioritet och dedikerad supportpersonal. Delar som ingår (se matris):

Utökad support nivå 1

  • En dags uppstartsmöte tillsammans med Esri Supports utpekade supportkoordinatorer.
  • Daglig statusuppdatering på samtliga pågående supportärenden.
  • Egna supportkoordinatorer hos Esri support.
  • Kontinuerliga ärendeavstämningar av pågående och avslutade ärenden.
  • Garanterade registrerings och svarstider

Utökad support nivå 2 och 3

För att göra den utökade supporttjänsten ännu kraftfullare kan utökad support nivå 1 utökas med ett ytterligare supportstöd från Esri Inc. Detta utökade stöd finns i två nivåer beroende på kundstorlek. Det är Priority support (nivå 2) eller Premium Support (nivå 3). Dessa stöd kan ge (se matris nedan):

  • Prioriterade supportärenden och första svar inom en timme
  • Supportärenden hanteras bara av seniora supporthandläggare
  • Ärenderegistrering och ärendehantering dygnet runt alla dar om året
  • Personlig koordinator hos Esri Inc som driver ärenden framåt med hjälp ett omfattande kontaktnätverk hos Esri Inc
  • Prioriterad buggrättning

Kontakta supporten

My Esri

Skapa och följ supportärende

My Esri
arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

support@esri.se

Kontakta oss

Välkommen att ringa

Våra telefontider är: vardagar 8.30–11.30, 12.30–16.00

0770-33 06 90

Dina personuppgifter: Informationen du lämnar kommer att hanteras enligt villkoren i vår integritetspolicy.