Utökad support

Utökad support i tre nivåer

Ytterligare stöd utöver standardsupport erbjuds i tre nivåer. Utökad support är en extra försäkring till kritisk verksamhet vilken bl.a. ger ökad ärendeprioritet och dedikerad supportpersonal. Delar som ingår (se matris):

Utökad support nivå 1

  • En dags uppstartsmöte tillsammans med Esri Supports utpekade supportkoordinatorer.
  • Daglig statusuppdatering på samtliga pågående supportärenden.
  • Egna supportkoordinatorer hos Esri support.
  • Kontinuerliga ärendeavstämningar av pågående och avslutade ärenden.
  • Garanterade registrerings och svarstider

Utökad support nivå 2 och 3

För att göra den utökade supporttjänsten ännu kraftfullare kan utökad support nivå 1 utökas med ett ytterligare supportstöd från Esri Inc. Detta utökade stöd finns i två nivåer beroende på kundstorlek. Det är Priority support (nivå 2) eller Premium Support (nivå 3). Dessa stöd kan ge (se matris nedan):

  • Prioriterade supportärenden och första svar inom en timme
  • Supportärenden hanteras bara av seniora supporthandläggare
  • Ärenderegistrering och ärendehantering dygnet runt alla dar om året
  • Personlig koordinator hos Esri Inc som driver ärenden framåt med hjälp ett omfattande kontaktnätverk hos Esri Inc
  • Prioriterad buggrättning

Standard
Utökad support 1
Utökad support 2
Utökad support 3

Tillgång till My Esri

Tillgång till senaste versioner och patchar

Obegränsat antal supportärenden

Live Fjärrsupport (via skärmdelning)

Support via webbsidor

Esri Community

Dedikerade supporttekniker

En dags uppstartsmöte med kund

Kontinuerliga ärendeavstämningar

Dagliga statusuppdateringar av öppna ärenden

SLA – Registrerings- och svarstider (1h/8h)

Prioriterad support från om ärenden eskaleras till Esri Inc

Svar från Esri Inc inom en timme

Alltid senior handläggare för ärenden som eskaleras till Esri Inc

Möjlighet till ärenderegistrering 24/7

Ärendehandläggning 24/7 på ärenden som eskaleras till Esri Inc

Dedikerad supportkoordinator från Esri Inc

Prioriterad buggrättning

Standard

Tillgång till My Esri

Yes

Tillgång till senaste versioner och patchar

Yes

Obegränsat antal supportärenden

Yes

Live Fjärrsupport (via skärmdelning)

Yes

Support via webbsidor

Yes

Esri Community

Yes

No

Dedikerade supporttekniker

No

En dags uppstartsmöte med kund

No

Kontinuerliga ärendeavstämningar

Dagliga statusuppdateringar av öppna ärenden

SLA – Registrerings- och svarstider (1h/8h)

Prioriterad support från om ärenden eskaleras till Esri Inc

Svar från Esri Inc inom en timme

Alltid senior handläggare för ärenden som eskaleras till Esri Inc

Möjlighet till ärenderegistrering 24/7

Ärendehandläggning 24/7 på ärenden som eskaleras till Esri Inc

Dedikerad supportkoordinator från Esri Inc

Prioriterad buggrättning

Utökad support 1

Tillgång till My Esri

Yes

Tillgång till senaste versioner och patchar

Yes

Obegränsat antal supportärenden

Yes

Live Fjärrsupport (via skärmdelning)

Yes

Support via webbsidor

Yes

Esri Community

Yes

No

Dedikerade supporttekniker

Yes

En dags uppstartsmöte med kund

Yes

Kontinuerliga ärendeavstämningar

Yes

Dagliga statusuppdateringar av öppna ärenden

Yes

SLA – Registrerings- och svarstider (1h/8h)

Yes

Prioriterad support från om ärenden eskaleras till Esri Inc

Svar från Esri Inc inom en timme

Alltid senior handläggare för ärenden som eskaleras till Esri Inc

Möjlighet till ärenderegistrering 24/7

Ärendehandläggning 24/7 på ärenden som eskaleras till Esri Inc

Dedikerad supportkoordinator från Esri Inc

Prioriterad buggrättning

Utökad support 2

Tillgång till My Esri

Yes

Tillgång till senaste versioner och patchar

Yes

Obegränsat antal supportärenden

Yes

Live Fjärrsupport (via skärmdelning)

Yes

Support via webbsidor

Yes

Esri Community

Yes

No

Dedikerade supporttekniker

Yes

En dags uppstartsmöte med kund

Yes

Kontinuerliga ärendeavstämningar

Yes

Dagliga statusuppdateringar av öppna ärenden

Yes

SLA – Registrerings- och svarstider (1h/8h)

Yes

Prioriterad support från om ärenden eskaleras till Esri Inc

Yes

Svar från Esri Inc inom en timme

Yes

Alltid senior handläggare för ärenden som eskaleras till Esri Inc

Yes

Möjlighet till ärenderegistrering 24/7

Ärendehandläggning 24/7 på ärenden som eskaleras till Esri Inc

Dedikerad supportkoordinator från Esri Inc

Prioriterad buggrättning

Utökad support 3

Tillgång till My Esri

Yes

Tillgång till senaste versioner och patchar

Yes

Obegränsat antal supportärenden

Yes

Live Fjärrsupport (via skärmdelning)

Yes

Support via webbsidor

Yes

Esri Community

Yes

No

Dedikerade supporttekniker

Yes

En dags uppstartsmöte med kund

Yes

Kontinuerliga ärendeavstämningar

Yes

Dagliga statusuppdateringar av öppna ärenden

Yes

SLA – Registrerings- och svarstider (1h/8h)

Yes

Prioriterad support från om ärenden eskaleras till Esri Inc

Yes

Svar från Esri Inc inom en timme

Yes

Alltid senior handläggare för ärenden som eskaleras till Esri Inc

Yes

Möjlighet till ärenderegistrering 24/7

Yes

Ärendehandläggning 24/7 på ärenden som eskaleras till Esri Inc

Yes

Dedikerad supportkoordinator från Esri Inc

Yes

Prioriterad buggrättning

Yes

Kontakta supporten

My Esri

Skapa och följ supportärende

My Esri
arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

support@esri.se

Kontakta oss

Välkommen att ringa

Våra telefontider är: vardagar 8.30–11.30, 12.30–16.00

0770-33 06 90

Dina personuppgifter: Informationen du lämnar kommer att hanteras enligt villkoren i vår integritetspolicy.