Anpassade kurser

Kurser efter era behov

Vid sidan av våra schemalagda utbildningar kan vi erbjuda er olika varianter av anpassade utbildningar, alltifrån att vi kommer till er och håller en av våra standardkurser till skräddarsydda kurser utformade för att passa era arbetsflöden och mål. Här presenteras några av de vanligare varianterna av anpassade utbildningar.

Standardkurser hos er

Vid en standardkurs hos er står ni själva för undervisningslokalen, vi förser er med kursmaterial, utbildningsmiljö och en lärare som kommer till er och genomför kursen. Ni ordnar de praktiska arrangemangen kring kursen och vi står för själva genomförandet. Fördelarna är dels att ni har möjlighet att styra dagarna så de koncentreras mer kring era frågeställningar, dels att kostnaderna kan bli lägre då läraren reser istället för alla kursdeltagare.

Med vår lösning för online-kurser kan genomförandet av en standardkurs på plats hos er arrangeras ännu smidigare. Deltagarna ansluter till kursen över internet för att träffa vår lärare och andra kursdeltagare via sin egen dator. Det betyder att varken deltagare eller lärare behöver resa och ni behöver inte heller ordna med en kurslokal.

Standardkurs hos oss 

En variant av standardkurs hos er är att ni genomför kursen som ovan, men förlägger den i våra utbildningslokaler. Ni har då möjlighet att hyra utbildningslokalen och låta oss ta hand om alla kringarrangemang som mat, fika och kallelser. Detta kan vara ett bra alternativ för en organisation som har medarbetare spridda inom eller utom landet. Våra kurslokaler nås enkelt med flyg, tåg och bil.

Helt anpassad utbildning

Det mest omfattande alternativet av anpassad utbildning är när vi hjälper till att bygga upp en kurs från grunden. Detta är ett betydligt mer arbetsintensivt alternativ, men kan i många fall lätt räknas hem vid större och mer komplexa införandeprojekt. Denna typ av utbildning kan handla om allt från en dags utbildning med specialskrivna lektioner och övningar, till utbildningar i flera steg som sträcker sig över en längre period.

Kontakta våra kursrådgivare

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Kontakta våra kursrådgivare

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00