Skip to main content

Kurskatalog

Kurser genomförs i kurslokal eller online

Våra schemalagda kurser går du hos oss i våra kurslokaler i Stockholm alternativt online i realtid och med stöd av lärare.

För att boka en plats, klicka på önskad kurs nedan för att komma till aktuell kursbeskrivning. I kursbeskrivningen finns knappen "Boka kurs" som öppnar upp ett bokningsformulär där du väljer kursdatum och fyller i dina uppgifter.

Vårt kursutbud

Vi har kurser inom flera olika användningsområden. Gå in på en kurs och läs om innehåll, kursdatum och gör din bokning. Vill du ha en översikt om när kurserna hålls kan du ladda ned vår kursöversikt.

Vårens kursöversikt
Höstens kursöversikt

Grunderna i ArcGIS

 • Grunderna i ArcGIS

  ArcGIS Online: Essential Workflows

  Kom igång med kartor och appar! Denna kurs behandlar webbkartor, appar och annat innehåll som kan finnas tillgängligt via din organisations webbplats för ArcGIS Online. Du kommer lära dig att söka och använda innehåll på ArcGIS Online för att skapa dina egna webbkartor som du sedan delar med hjälp av lämplig webbapp eller ArcGIS Maps for Office.

 • Grunderna i ArcGIS

  Introduction to GIS Using ArcGIS

  Kursen behandlar de grundläggande begreppen för GIS och geografiska data. Du får lära dig arbeta med GIS-kartor för att visualisera och utforska verkliga företeelser, analysera data för att svara på frågor och skapa ny information samt dela kartor, data och andra resurser så att de enkelt kan nås i hela din organisation.

 • Grunderna i ArcGIS

  ArcGIS Pro: Essential Workflows

  Bättra på dina GIS-kunskaper genom att utforska möjligheterna med ArcGIS Pro. Denna grundkurs i ArcGIS Pro lägger fokus på GIS-arbetsflöden och bästa praxis för att kartlägga, hantera, analysera och dela GIS-data och resurser. Du kommer erhålla nödvändiga kunskaper för att efter kursen vara produktiv med ArcGIS Pro.

 • Grunderna i ArcGIS

  Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro

  ArcGIS Pro hjälper dig att slutföra dina projekt och dela dina resultat snabbare och lättare än någonsin tidigare. Med sitt moderna gränssnitt och integrerade 2D- och 3D-funktioner, kommer ArcGIS Pro garanterat effektivisera ditt GIS-arbete. Kursen tar upp den grundläggande terminologin du behöver för att förstå ArcGIS Pro och kunna förbereda dig för...

Previous
Next

Kartor och visualisering

 • Kartor och visualisering

  Mapping and Visualizing Data in ArcGIS

  Lär dig kartografiska tekniker och rekommenderade arbetsflöden i ArcGIS Pro/ArcGIS Online för att skapa och dela högkvalitativa informationsprodukter så som utskrivna kartor, webbkartor, 3D-scener, animationer och diagram.

 • Kartor och visualisering

  Creating Stories with ArcGIS

  Berättelser skapade med ArcGIS StoryMaps har blivit omåttligt populära för att informera allmänheten, dela projektresultat, engagera och inspirera en publik. Den här kursen vänder sig till alla som vill kommunicera med kartor, lära sig begreppen, bästa praxis och om beslut som måste fattas när man skapar och delar berättelser med ArcGIS StoryMaps.

Previous
Next

Analys

 • Analys

  Imagery Analysis in ArcGIS Pro

  Lär dig omvandla pixlar till värdefull information med hjälp av satellitbilder, drönarbilder och andra bildformat. Kursen behandlar olika metoder för att visa, bearbeta och skapa resulterande rasterprodukter. Du kommer att arbeta med ArcGIS Pro och ArcGIS Image Analyst för att utforska vanliga bildapplikationer, inklusive disaster recovery, bedömning av skador och kartläggning av skogsbruk.

 • Analys

  Spatial Analysis with ArcGIS Pro

  Lär dig använda ArcGIS Pro för att identifiera mönster, göra förutsägelser och besvara geografiskt relaterade frågor. Kursen lär ut nödvändiga koncept och ett standardiserat arbetsflöde som du sedan kan tillämpa på i princip alla spatiala analysprojekt. Du kommer att arbeta med en mängd olika ArcGIS-verktyg för att utforska, analysera och producera tillförlitlig information från data...

 • Analys

  Location Analytics Using ArcGIS Insights

  Lär dig identifiera mönster och relationer i data med hjälp av dra-och-släpp-funktionalitet, kraftfulla analysverktyg, interaktiva kartor, diagram och tabeller. Den här kursen ger en solid grund i ArcGIS Insights funktioner och komponenter. Lär dig hur du strukturerar en analys, dynamiskt visualiserar och analyserar spatiala- tillsammans med icke-spatiala data...

 • Analys

  Graph Analytics Using ArcGIS Knowledge

  Lär dig göra grafanalyser (graph analytics) i ArcGIS. Den här kursen introducerar grundläggande begrepp, terminologi och arbetsflöden för att utföra grafanalyser med ArcGIS Knowledge. Bygg färdigheter för att förbereda data för användning i kunskapsgrafer (knowledge grahps) och utföra analyser. En kunskapsgraf låter dig skapa en modell som simulerar ett verkligt system innehållandes både...

Previous
Next
Till toppen

Samarbete och delning

 • Samarbete och delning

  Sharing Content to ArcGIS Enterprise

  Webbkartor, appar och andra auktoritativa GIS-resurser är livsnerven i en ArcGIS Enterprise-portal. Denna kurs täcker viktiga arbetsflöden och bästa praxis för att lägga till resurser till din portal och göra dem lättillgängliga. Få den information du behöver för att effektivt dela en mängd olika resurser som stöder operativa arbetsflöden, samarbete inom och över...

Previous
Next

Insamling och hantering av data

 • Insamling och hantering av data

  Working with ArcGIS Dashboards

  Lär dig hur du presenterar data enkelt och effektivt för att övervaka specifika mätvärden och pågående aktiviteter och ge beslutsfattare enkel åtkomst till de data som är viktigast för dem. Den här kursen täcker alla begrepp och arbetsflöden du behöver förstå för att skapa en dashboard från grunden, konfigurera den för att uppfylla dina dataanvändares behov och dela den med intressenter.

 • Insamling och hantering av data

  Field Data Collection and Management Using ArcGIS

  Lär dig hur ArcGIS stöder ett komplett arbetsflöde för hantering av fältdata - från kontoret till fält och i fält tillbaka till kontoret. Du lär dig bästa praxis för att konfigurera och distribuera ArcGIS-appar för att tillgodose dina behov av datainsamling i fält. Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i ArcGIS Pro.

 • Insamling och hantering av data

  Preparing Data for GIS Applications

  När man startar ett GIS-projekt är en vanlig utmaning att samla ihop de data som behövs för att besvara frågeställningen eller att producera önskat utdata. Datat du behöver kanske är tillgängligt men har olika geografisk noggrannhet eller saknar ett nyckelattribut. Många andra problem kan göra data oanvändbara som de är. Den här kursen utforskar olika sätt att förbereda data på, relevanta för...

 • Insamling och hantering av data

  Creating and Editing Data with ArcGIS Pro

  Kursen lär ut bästa praxis för att skapa tillförlitlig geografisk data och underhålla den över tiden. Du kommer att få gott om praktisk övning med en mängd olika ArcGIS Pro-verktyg som effektiviserar redigeringsprocessen och minskar risken för fel när du uppdaterar din GIS-databas.

 • Insamling och hantering av data

  Managing Geospatial Data in ArcGIS

  Lär dig allt om geodatabasen, det huvudsakliga datalagringsformatet i ArcGIS. Denna kurs lär ut ”best practice” för att skapa en geodatabas för central lagring och effektiv hantering av organisationens geospatiala data. Du kommer att utveckla färdigheter som behövs för att konfigurera unika geodatabasfunktioner som säkerställer...

 • Insamling och hantering av data

  Working with Lidar Data in ArcGIS

  Denna kurs introducerar koncepten för lidar-data (light detection and ranging data), insamlingsmetoder, och överväganden vid kvalitetskontroll. Tekniker för att hantera, redigera, visualisera och dela 2D- och 3D-informationsprodukter med ArcGIS Pro täcks.

Previous
Next
Till toppen

Hantering av databaser och servrar

 • Hantering av databaser och servrar

  Deploying and Maintaining a Multiuser Geodatabase

  Under den här kursen lär du dig skapa en fleranvändargeodatabas för att lagra och hantera organisationens geografiska data. Du lär dig om arkitekturen i en fleranvändargeodatabas, konfigurationsalternativ samt om tekniker för att ladda data, tilldela rättigheter och säkerställa prestandan. Kursens övningar kan genomföras med valfri...

 • Hantering av databaser och servrar

  Implementing Versioned Workflows in a Multiuser Geodatabase

  Redigering i en fleranvändarmiljö förutsätter ett tydligt arbetsflöde för versionshantering för att minimera störningar vid dataredigering samt säkerställa både kvaliteten på GIS-datat och en väl fungerande integration med övriga existerande arbetsflöden. Kursen, som är uppdaterad för ArcGIS Pro, går igenom en mängd olika redigeringsarbetsflöden för Enterprise-geodatabasen inklusive...

 • Hantering av databaser och servrar

  ArcGIS Enterprise: Configuring a Base Deployment

  Lär dig installera och konfigurera en basinstallation av ArcGIS Enterprise på optimalt sätt. För att gynna samarbete samt dra fördel av kunskaper om det geografiska läget krävs att användare får en säker tillgång till, och kan skapa och dela, geospatiala resurser inom sin organisation. Du lär dig att licensiera och installera de fyra programvarukomponenterna...

 • Hantering av databaser och servrar

  ArcGIS Enterprise: Administration Workflows

  Bemästra tekniken att konfigurera och underhålla en ArcGIS Enterprise-lösning som uppfyller din organisations affärsbehov. Du kommer lära dig om ArcGIS Enterprise arkitektur, server licens roller och tillägg samt om de funktioner som stöder gemensamma användningsmönster. Kursen behandlar hur man bäst hanterar servrar, data...

 • Hantering av databaser och servrar

  Configuring Branch Versioning in ArcGIS

  Denna kurs förbereder databasadministratörer för att implementera grenversionering i en fleranvändargeodatabas med hjälp av ArcGIS Pro. Lär dig bästa praxis för att skapa arbetsflöden för grenversionering med stöd för samtidig redigering av dina auktoritativa geospatiala data.

 • Hantering av databaser och servrar

  Deploying ArcGIS Enterprise on Kubernetes

  ArcGIS Enterprise on Kubernetes är ett molnbaserat alternativ för installation av ArcGIS Enterprise. Genom att köra ArcGIS Enterprise on Kubernetes får användare möjlighet att distribuera och hantera sina geografiska data och analyser i en skalbar och flexibel miljö. Detta gör det möjligt att effektivt hantera och analysera stora mängder geografiska data samtidigt som man drar nytta av...

Previous
Next

Skriptning och applikationsutveckling

 • Skriptning och apputveckling

  Creating Python Scripts for ArcGIS

  Lär dig hur du skapar skript som effektiviserar ditt GIS-arbete. Kursen lär dig hur du ska arbeta med Python i ArcGIS Pro, göra skript för vanligt förekommande datahanteringsuppgifter och automatisera arbetsflöden för geobearbetning. Du lär dig tekniker för att dela dina skript så att de är lättillgängliga både inom och utanför ArcGIS Pro.

 • Skriptning och apputveckling

  Building Web Apps with ArcGIS Experience Builder

  Lär dig hur du bygger uppslukande webbappar som drar fördel av senaste webbdesignprinciper utan att behöva skriva en enda rad kod. Den här kursen visar hur du interaktivt skapar, konfigurerar och publicerar kart- och datacentrerade webbappar med din egen organisations innehåll. En idealisk kurs för GIS-proffs, webbdesigners och andra som vill skapa engagerande och responsiva webbapplikationer.

 • Skriptning och apputveckling

  Get Started with ArcGIS Arcade

  Lär dig använda ArcGIS egna uttrycksspråk Arcade och utforska koncept för att skriva och köra Arcade-uttryck som kan användas över hela ArcGIS-plattformen (ArcGIS Online, ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise och ArcGIS-appar). I kursens övningar kommer du att bekanta dig med Arcade-skriptmiljöer och bygga uttryck för att anpassa kartetiketter och popup-fönster, skapa fältberäkningar, möjliggöra...

Previous
Next
Till toppen

Verksamhetsanpassade kurser

 • Verksamhetsanpassade kurser

  Introduction to Geospatial Concepts for Intelligence

  Lär dig grundläggande geospatiala begrepp som används inom underrättelsetjänsten. Du kommer utforska möjligheterna i ArcGIS Pro och lära dig tekniker för att förbereda, visualisera, analysera och sprida data som stöd för underrättelsearbete.

 • Verksamhetsanpassade kurser

  Using ArcGIS for Geospatial Intelligence Analysis

  Denna kurs lär ut geospatiala begrepp och rekommenderade arbetsflöden som stöd för ett noggrant och handlingskraftigt underrättelsearbete. Genom att använda relevanta scenarier och operativa frågeställningar kommer du lära dig att hantera, analysera och visualisera geospatiala data. Du delar sedan ditt arbete genom att skapa uppdragsspecifika produkter i...

 • Verksamhetsanpassade kurser

  Image Analysis for Defense and Intelligence

  Denna kurs introducerar viktiga fjärranalys- och bildkoncept relaterade till visualisering och analys av bilder med hjälp av ArcGIS Pro och ArcGIS Image Analyst. Deltagare får praktisk övning i att arbeta med en mängd olika bilddata från realistiska scenarier. Kursen lär ut hur man tillämpar lämpliga tekniker och rekommenderade arbetsflöden för att skapa användbar information som stöd för...

 • Verksamhetsanpassade kurser

  ArcGIS Enterprise: Analysis Workflows for Intelligence

  En kurs för dig som arbetar med underrättelse eller nationella säkerhetsfrågor inom Försvarsmakten och som behöver en introduktion till de kartläggnings- och analysmöjligheter som finns tillgängliga via organisationens ArcGIS Enterprise-portal. Lär dig arbetsflöden, funktioner och appar i ArcGIS Enterprise för att skapa webbkartor, analysera data och skapa...

 • Verksamhetsanpassade kurser

  Using ArcGIS for Public Safety Workflows

  Kursen introducerar ArcGIS Pro och ett geografisk angreppssätt i frågor som rör arbetsflöden inom samhällssäkerhet. Du kommer att arbeta med verktyg för att kartlägga och visualisera relevanta data, identifiera mönster, skapa handlingsbar information och producera dynamiska kartor och 3D-scener för att effektivt kunna sprida...

 • Verksamhetsanpassade kurser

  ArcGIS Analysis Workflows for Public Safety

  Utforska realistiska scenarier, lär dig ett standardiserat arbetsflöde för analys och få en djupare insikt i hur platsen påverkar incidenter, trender och operationer. Med ArcGIS Pro kommer du att utforska verktyg och tekniker för att visualisera och kvantifiera samhällssäkerhetsdata. Du lär dig också metoder för att automatisera analysflöden så att de enkelt...

Previous
Next

Kontakta våra kursrådgivare

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Kontakta våra kursrådgivare

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00

Kurskalender

Se alla lärarledda kurser och kursdatum

Ladda ned