Skip to Content

ArcGIS 1: Introduction to GIS (ArcMap)

Grunderna i ArcGIS

Kursbeskrivning


I den här kursen lär du dig vad GIS är och vad det kan användas till. Kursen introducerar GIS-koncepten och ArcGIS-verktygen som används för att visualisera, upptäcka mönster i och kommunicera geografiskt relaterad information. Med ArcMap och ArcGIS Online får du lära dig arbeta med GIS-kartor, utforska data och analysera kartor och geografiska data. Under kursen används ArcGIS Desktop 10.7 och ArcGIS Online. Kursen är även tillämpbar för ArcGIS 10.5 och 10.6. Kursboken är på engelska.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Hitta och organisera geografisk data och annat innehåll för ett kartprojekt
  • Visa objekt på en GIS-karta och få tillgång till information om dem
  • Utföra geografiska analyser för att svara på frågor
  • Dela GIS-kartor och analysresultat
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till dig som inte har någon utbildning eller erfarenhet av GIS sedan tidigare.

Förkunskaper

Grunderna i Windows samt god datorvana.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Desktop 10.7 (Basic, Standard eller Advanced)
  • ArcGIS Online

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • Kursen är inte datumsatt. Anmäl ditt intresse (via knappen Boka kurs) så återkommer vi med kursdatum.