Skip to main content

ArcGIS Analysis Workflows for Public Safety

Verksamhetsanpassade kurser

Kursbeskrivning


Utforska realistiska scenarier, lär dig ett standardiserat arbetsflöde för analys och få en djupare insikt i hur platsen påverkar incidenter, trender och operationer. Med ArcGIS Pro kommer du att utforska verktyg och tekniker för att visualisera och kvantifiera samhällssäkerhetsdata. Du lär dig också metoder för att automatisera analysflöden så att de enkelt kan upprepas och delas med kollegor.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Utvärdera och förbered data från en mängd olika källor för att stödja ett analysprojekt
  • Arbeta med spatial statistik för att identifiera mönster, hotspots och kluster
  • Använda analysmetoder för att förutsäga händelsers effekt på samhällssäkerheten
  • Automatisera analysflöden med hjälp av tasks och modeller
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Kursen, som har fokus på analyser, riktar sig till dig som arbetar med samhällssäkerhet inom t ex räddningstjänsten, polisen, ambulansen, brandkåren eller annan blåljusaktör.

Förkunskaper

Genomförd Using ArcGIS for Public Safety Workflows eller motsvarande kunskaper rekommenderas.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 3.1 (Standard eller Advanced)
  • ArcGIS Online

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • Kursen är inte datumsatt. Anmäl ditt intresse (via knappen Boka kurs) så återkommer vi med kursdatum.