Skip to main content

ArcGIS Enterprise: Configuring a Base Deployment

Hantering av databaser och servrar

Kursbeskrivning


Lär dig installera och konfigurera en basinstallation av ArcGIS Enterprise på optimalt sätt. För att gynna samarbete samt dra fördel av kunskaper om det geografiska läget krävs att användare får en säker tillgång till, och kan skapa och dela, geospatiala resurser inom organisationen. Du lär dig att licensiera och installera de fyra programvarukomponenterna som ingår i en basinstallation samt optimera systemets prestanda och säkerhet.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Installera ArcGIS Server, Portal for ArcGIS, ArcGIS Data Store och ArcGIS Web Adapter
  • Konfigurera en ArcGIS Enterprise portal för att hantera användare, grupper och rättigheter att dela innehåll
  • Tillämpa HTTPS-certifikat för att stödja krypterad kommunikation
  • Konfigurera en lämplig autentiseringsmetod för organisationens behov
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Systemadministratörer, IT-ansvariga, GIS-ansvariga/tekniker och andra som ansvarar för installation och drift av ArcGIS.

Förkunskaper

Kännedom om ArcGIS Enterprise rekommenderas men är inget krav.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Enterprise 11.1 (Standard eller Advanced)
  • ArcGIS GIS Server

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • 25-26 september 2024, Online