Skip to main content

ArcGIS Online: Essential Workflows

Grunderna i ArcGIS

Kursbeskrivning


Kom igång med kartor och appar! Denna kurs behandlar webbkartor, appar och annat innehåll som kan finnas tillgängligt via din organisations webbplats för ArcGIS Online. Du kommer lära dig att söka och använda innehåll på ArcGIS Online för att skapa dina egna webbkartor som du sedan delar med hjälp av lämplig webbapp eller ArcGIS Maps for Office. I kursen använder man ArcGIS Online men begreppen är även tillämpbara för användare av portaler i ArcGIS Enterprise.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Söka innehåll i ArcGIS Online som uppfyller dina projektbehov
  • Skapa och konfigurera webbkartor och webbappar
  • Använda webbkartor i Microsoft Office-applikationer
  • Dela kartor och annat innehåll till din organisations webbplats för ArcGIS Online
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Alla i behov av att lära sig använda kartor och appar i ArcGIS Online (eller i portaler).

Förkunskaper

Grunderna i Windows samt god datorvana.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Online
  • ArcGIS for Excel
  • ArcGIS Instant Apps

Bokning


Pris: 5 500 kr
Kurslängd: 1 dag

Boka kurs

Datum

  • 30 maj 2024, Online
  • 10 september 2024, Online
  • 29 oktober 2024, Online