Configuring Branch Versioning in ArcGIS

Hantering av databaser och servrar

Kursbeskrivning


Denna kurs förbereder databasadministratörer för att implementera grenversionering i en fleranvändargeodatabas med hjälp av ArcGIS Pro. Lär dig bästa praxis för att skapa arbetsflöden för grenversionering med stöd för samtidig redigering av dina auktoritativa geospatiala data.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Skapa och redigera en grenversion av en geoobjektklass i en fleranvändargeodatabas
  • Konfigurera användarroller, gruppbehörigheter och behörigheter för redigering av grenversioner
  • Dela grenversionerad data som en tjänst för att stödja arbetsflöden för fleranvändar-redigering online och offline
  • Implementera konfliktdetektering, spåra redigeringar, synkronisera offline-redigeringar med grenversioner och jämför versionsändringar över tiden
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Systemadministratörer, IT-ansvariga, GIS-ansvariga/tekniker och andra som ansvarar för installation och drift av ArcGIS.

Förkunskaper

Genomförd ArcGIS Pro: Essential Workflows eller Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro samt ArcGIS Enterprise: Configuring a Base Deployment eller motsvarande kunskaper rekommenderas.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 3.1 (Standard)
  • ArcGIS Enterprise 11.1 (Standard)
  • PostgreSQL 12.3

Bokning


Pris: 5 500 kr
Kurslängd: 1 dag

Boka kurs

Datum

  • 31 oktober 2024, Online