Skip to main content

Creating and Editing Data with ArcGIS Pro

Insamling och hantering av data

Kursbeskrivning


Kursen lär ut bästa praxis för att skapa tillförlitlig geografisk data och underhålla den över tiden. Du kommer att få gott om praktisk övning med en mängd olika ArcGIS Pro-verktyg som effektiviserar redigeringsprocessen och minskar risken för fel när du uppdaterar din GIS-databas.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Tillämpa ett standardiserat redigeringsflöde för att hantera uppdateringar av geografiska data
  • Konfigurera ArcGIS Pro och projektinställningar för att stödja effektiv redigering
  • Skapa, ändra och ta bort 2D- och 3D-geoobjekt och attribut
  • Lös vanliga problem med datajustering och bibehåll spatiala relationer mellan geoobjekt vid redigering
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

GIS-tekniker, specialister och andra användare av ArcGIS Pro som har behov av att skapa och underhålla geografiska data.

Förkunskaper

Genomförd ArcGIS Pro: Essential Workflows alternativt Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro eller motvarande kunskaper rekommenderas.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 3.2

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • 19-20 november 2024, Online