Skip to Content

Creating Maps and Visualizations with ArcGIS

Kartor och visualisering

Kursbeskrivning


Lär dig grundläggande kartografiska designprinciper och ett standardiserat arbetsflöde för att producera tryckta kartor och online-kartor skräddarsydda för sitt syfte, medium och avsedda publik. Med ArcGIS Pro lär du dig skapa och dela en mängd olika professionella kvalitetsprodukter, inklusive utskrivna kartor, webbkartor, 3D-scener, animationer och diagram.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Förbereda data för ett kartprojekt
  • Designa kartelement som är lämpliga för din data, publik, ändamål med kartan och leveransmedium
  • Tillämpa bästa praxis för att skapa och dela utskrivna kartor, webbkartor och 3D-scener
  • Skapa animeringar för att dynamiskt visualisera data och ändringar över tiden
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig designa och dela kartprodukter med ArcGIS Pro.

Förkunskaper

Genomförd ArcGIS Pro: Essential Workflows eller Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro eller motsvarande kunskaper krävs.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 2.7 (Basic, Standard eller Advanced)
  • ArcGIS Online

Bokning


Pris: 16 500 kr
Kurslängd: 3 dagar

Boka kurs

Datum

  • 23-25 maj 2023, Stockholm