Skip to Content

Creating Python Scripts for ArcGIS

Skriptning och applikationsutveckling

Kursbeskrivning


Lär dig hur du skapar skript som effektiviserar ditt GIS-arbete. Kursen lär dig hur du ska arbeta med Python i ArcGIS Pro, göra skript för vanligt förekommande datahanteringsuppgifter och automatisera arbetsflöden för geobearbetning. Du lär dig tekniker för att dela dina skript så att de är lättillgängliga både inom och utanför ArcGIS Pro.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Tillämpa Pythons syntaxregler för att skapa användbara skript i ArcGIS Pro
  • Använda tekniker för att upprepa geobearbetningsuppgifter inom ett skript och därigenom skapa ett effektivt och repeterbart analysflöde
  • Använda Python för att tillgå geospatiala data, redigera attribut samt skapa och ändra geoobjekt
  • Skapa anpassade skriptverktyg för att dela med andra ArcGIS-användare
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

GIS specialister, analytiker, bearbetare av data och andra som vill automatisera uppgifter/arbetsflöden i ArcGIS Pro.

Förkunskaper

Genomförd ArcGIS Pro: Essential Workflows alternativt Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro eller motsvarande kunskaper rekommenderas. Viss kännedom om Python och om grundläggande programmeringskoncept är en fördel. Är du helt ny på Python rekommenderar vi att du går den kostnadsfria webbkursen Python for Everyone innan kursstart.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 3.0 (Standard eller Advanced)
  • ArcGIS 3D Analyst
  • ArcGIS Spatial Analyst

Bokning


Pris: 16 500 kr
Kurslängd: 3 dagar

Boka kurs

Datum

  • 28-30 maj 2024, Online