Deploying and Maintaining a Multiuser Geodatabase

Hantering av databaser och servrar

Kursbeskrivning


Under den här kursen lär du dig skapa en fleranvändargeodatabas för att lagra och hantera organisationens geografiska data. Du lär dig om arkitekturen i en fleranvändargeodatabas, konfigurationsalternativ samt om tekniker för att ladda data, tilldela rättigheter och säkerställa prestandan. Kursens övningar kan genomföras med valfri RDBMS (Microsoft SQL Server eller PostgreSQL).

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Skapa en fleranvändargeodatabas
  • Ladda och uppdatera data i en fleranvändargeodatabas
  • Konfigurera användarroller och behörigheter för att ge säker datatillgång
  • Optimera geodatabasen för bästa prestanda
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Databasadministratörer och andra med behov av att kunna skapa, konfigurera samt hantera en fleranvändargeodatabas.

Förkunskaper

Genomförd kurs ArcGIS Pro: Essential Workflows eller motsvarande kunskaper samt erfarenhet av att hantera en relationsdatabas.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 3.1 (Standard eller Advanced)
  • PostgreSQL 12.3
  • Microsoft SQL Server 2017 Express Edition

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • 12-13 september 2024, Stockholm