Skip to main content

Distributing Data Using Geodatabase Replication

Hantering av databaser och servrar

Kursbeskrivning


Geodatabasreplikering är ett kraftfullt sätt att utöka tillgången till GIS-data som lagras i en fleranvändargeodatabas. Denna kurs lär ut hur man planerar och genomför geodatabasreplikering för att stödja arbetsflöden för fleranvändar-redigering och delning av data. Du lär dig de bästa metoderna för att skydda integriteten i din produktionsdatabas och samtidigt uppfylla behoven hos olika användare (desktop, mobilt, online).

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Bestämma antalet och typen av replikor som behövs för att stödja organisationens GIS-arbetsflöden och applikationer
  • Planera en effektiv synkroniseringsstrategi för replikerade data
  • Hantera ändringar mellan replikor
  • Publicera replikerad data som ett lager och dela det m h a en webbapp som stöd för insamling och redigering av fältdata
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Databasadministratörer, ansvariga för GIS-data och andra som behöver införa geodatabasreplikering i sin organisations verksamhet och i arbetsflöden för versionerad redigering.

Förkunskaper

Erfarenhet av arbete med fleranvändargeodatabaser och versionerad data krävs. Även grundläggande kunskaper i ArcGIS Pro rekommenderas.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 2.5 (Standard eller Advanced)
  • ArcGIS Enterprise 10.8.1 (Standard eller Advanced)
  • PostgreSQL 11.3

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • Kursen är inte datumsatt. Anmäl ditt intresse (via knappen Boka kurs) så återkommer vi med kursdatum.