FME Form - Basic

Kursbeskrivning


I denna kurs får du lära dig hur man använder de viktigaste komponenterna och funktionerna i FME Form. Kursen tar upp grundläggande begrepp och består av en hel del problemlösning och praktiska övningar.

Kursen är indelad i fem kapitel:

  • Data Translation Basics
  • Data Transformation
  • Workspace Design
  • Practical Transformer Use
  • Best Practice
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Alla som vill kunna använda FME både för att lösa enkla och mer komplexa konverteringar och/eller överföringar av såväl geografisk- som tabelldata.

Förkunskaper

Grunderna i Windows samt god datorvana.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • FME Form 2024

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • 11-12 september 2024, Stockholm
  • 24-25 oktober 2024, Online
  • 4-5 december 2024, Online