Skip to main content

Graph Analytics Using ArcGIS Knowledge

Analys

Kursbeskrivning


Lär dig göra grafanalyser (graph analytics) i ArcGIS. Den här kursen introducerar grundläggande begrepp, terminologi och arbetsflöden för att utföra grafanalyser med ArcGIS Knowledge. Bygg färdigheter för att förbereda data för användning i kunskapsgrafer (knowledge grahps) och utföra analyser. En kunskapsgraf låter dig skapa en modell som simulerar ett verkligt system innehållandes både spatiala och icke-spatiala data.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Modellera data för användning i ArcGIS Knowledge
  • Använd ArcGIS Knowledge för att ladda data till en kunskapsgraf och ställa frågor
  • Hantera och analysera data med hjälp av en kunskapsgraf i ArcGIS Pro
  • Visualisera och dela resultatet av en grafanalys
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

GIS-analytiker, underrättelseanalytiker, forskare, datavetare och andra som behöver visualisera och analysera relationer mellan datauppsättningar lagrade i olika format.

Förkunskaper

Genomförd ArcGIS Pro: Essential Workflows alternativt Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro eller motsvarande kunskaper krävs. 

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 3.2
  • ArcGIS Knowledge
  • ArcGIS Enterprise 11.2

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • Kursen är inte datumsatt. Anmäl ditt intresse (via knappen Boka kurs) så återkommer vi med kursdatum.