Skip to main content

Image Analysis for Defense and Intelligence

Verksamhetsanpassade kurser

Kursbeskrivning


Denna kurs introducerar viktiga fjärranalys- och bildkoncept relaterade till visualisering och analys av bilder. Deltagare får praktisk övning i att arbeta med en mängd olika bilddata från realistiska scenarier. Kursen lär ut hur man tillämpar lämpliga tekniker och rekommenderade arbetsflöden för att skapa användbar information som stöd för uppdragsplanering och taktiska operationer.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Välja lämpliga bilddata-set för ett givet scenario och intresseområde
  • Förstå faktorer som kan påverka noggrannheten i bildtolkningen och tillämpa mätningstekniker för att noggrant mäta objekt på sneda och vertikala bilder
  • Använda rasterbearbetningsfunktioner för att förbättra bildvisning och utföra analyser för detektering av förändring
  • Utföra bildklassificering och analysera video för att kategorisera marktäckning och identifiera områden/objekt av intresse
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med bilder för kartläggning och analys inom Försvarsmakten, med underrättelsetjänst eller nationella säkerhetsfrågor.

Förkunskaper

Genomförd Introduction to Geospatial Concepts for Intelligence eller motsvarande kunskaper rekommenderas.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 3.1 (Advanced)
  • ArcGIS Image Analyst
  • ArcGIS Spatial Analyst

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • 3-4 december 2024, Stockholm