Skip to main content

Imagery Analysis in ArcGIS Pro

Analys

Kursbeskrivning


Lär dig omvandla pixlar till värdefull information med hjälp av satellitbilder, drönarbilder och andra bildformat. Kursen behandlar olika metoder för att visa, bearbeta och skapa resulterande rasterprodukter. Du kommer att arbeta med ArcGIS Pro och ArcGIS Image Analyst för att utforska vanliga bildapplikationer, inklusive disaster recovery, bedömning av skador och kartläggning av skogsbruk samt få erfarenhet av erbetsflödet för analys med deep learning.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Använda dynamiska rasterfunktioner för att förbättra bildvisning och detektera förändring
  • Utföra bildklassificering och utvärdera resultatens noggrannhet
  • Efterbearbeta klassificerade tematiska raster för att stödja analysbehov
  • Arbeta med olika informationsprodukter inklusive digitala höjdmodeller
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Alla som arbetar med bilder för kartläggning och analys inom t ex skogsbruks, hydrologi, miljöledning eller stadsplanering.

Förkunskaper

Genomförd ArcGIS Pro: Essential Workflows eller Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro rekommenderas.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 3.1 (Standard eller Advanced)
  • ArcGIS Image Analyst
  • ArcGIS Spatial Analyst

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • 29-30 oktober 2024, Stockholm