Skip to main content

Implementing Versioned Workflows in a Multiuser Geodatabase

Hantering av databaser och servrar

Kursbeskrivning


Redigering i en fleranvändarmiljö förutsätter ett tydligt arbetsflöde för versionshantering för att minimera störningar vid dataredigering samt säkerställa både kvaliteten på GIS-datat och en väl fungerande integration med övriga existerande arbetsflöden. Kursen, som är uppdaterad för ArcGIS Pro, går igenom en mängd olika redigeringsarbetsflöden för Enterprise-geodatabasen inklusive traditionell versionsredigering, icke-versionerad redigering och geodatabasreplikering. Lär dig bästa praxis för att uppnå optimal prestanda samtidigt som du tillämpar arbetsflöden som stödjer din organisations behov.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Designa ett traditionellt versionsarbetsflöde som möter din organisations behov
  • Hantera flera versioner av en geodatabas
  • Implementera envägs-, tvåvägs- och utcheckningsreplikor
  • Övervaka och underhålla geodatabasens prestanda i en traditionell versionerad redigeringsmiljö 
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Dataansvariga och administratörer som behöver skapa och underhålla en fleranvändarmiljö för redigering.

Förkunskaper

Genomförd ArcGIS Pro: Essential Workflows eller Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro samt Deploying and Maintaining a Multiuser Geodatabase eller motsvarande kunskaper.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 3.1 (Standard eller Advanced)
  • Microsoft SQL Server 2019

Bokning


Pris: 16 500 kr
Kurslängd: 3 dagar

Boka kurs

Datum

  • 15-17 oktober 2024, Online