Skip to Content

Implementing Versioned Workflows in a Multiuser Geodatabase

Hantering av databaser och servrar

Kursbeskrivning


En fleranvändarmiljö för redigering förutsätter ett bra arbetsflöde för versionshantering för att minimera störningar för dataredigeraren, att kvaliteten på GIS-datat säkerställs samt en väl fungerande integration med övriga existerande arbetsflöden. Samtidigt vill man bibehålla en optimal databasprestanda. Kursen går igenom olika arbetsflöden för versionerad redigering och tydliggör hur versionshantering kan påverka datanoggrannhet och databasens prestanda.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Designa ett arbetsflöde för versionshantering som uppfyller din organisations behov
  • Effektivt läsa in data i en versionerad geoobjektsklass
  • Hantera flera geodatabasversioner
  • Övervaka och underhålla databasens prestanda i en versionerad redigeringsmiljö
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Dataansvariga och administratörer som behöver skapa och hantera en fleranvändarmiljö för redigering.

Förkunskaper

Genomförd kurs ArcGIS 2: Essential Workflows (ArcMap) samt Deploying and Maintaining a Multiuser Geodatabase eller motsvarande kunskaper.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Desktop 10.7 (Standard eller Advanced)
  • ArcGIS Enterprise 10.7 (Standard eller Advanced)
  • Microsoft SQL Server Standard 2014

Bokning


Pris: 16 500 kr
Kurslängd: 3 dagar

Boka kurs

Datum

  • Kursen är inte datumsatt. Anmäl ditt intresse (via knappen Boka kurs) så återkommer vi med kursdatum.