Skip to main content

Introduction to Geospatial Concepts for Intelligence

Verksamhetsanpassade kurser

Kursbeskrivning


Lär dig grundläggande geospatiala begrepp som används inom underrättelsetjänsten. Du kommer utforska möjligheterna i ArcGIS Pro och lära dig tekniker för att förbereda, visualisera, analysera och sprida data som stöd för underrättelsearbete.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Identifiera lämpliga geospatiala data för visualisering och analys
  • Organisera, skapa och hantera geospatiala data lagrade i en geodatabas
  • Visa olika data, inklusive bilder, i en karta
  • Skapa produkter för att sprida information som stöder uppdragsplanering och underrättelsearbete
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom Försvarsmakten, med underrättelsetjänst eller nationella säkerhetsfrågor och som har liten, eller saknar tidigare, erfarenhet av arbete med GIS.

Förkunskaper

Grunderna i Windows samt god datorvana. Grundläggande kunskaper i ArcGIS Pro är en fördel. Är du helt ny på ArcGIS Pro rekommenderar vi att du går den kostnadsfria webbkursen ArcGIS Pro Basics innan kursstart.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 3.1 (Advanced)
  • ArcGIS Spatial Analyst
  • ArcGIS Earth 1.11

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • 24-25 september 2024, Stockholm