Introduction to GIS Using ArcGIS

Grunderna i ArcGIS

Kursbeskrivning


Kursen behandlar de grundläggande begreppen för GIS och geografiska data. Du får lära dig arbeta med GIS-kartor för att visualisera och utforska verkliga företeelser, analysera data för att svara på frågor och skapa ny information samt dela kartor, data och andra resurser så att de enkelt kan nås i hela din organisation.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Identifiera lämpliga data för att stödja ett kartprojekt
  • Skapa en karta genom att lägga till data och symbolisera kartobjekten för att stödja kartans syfte
  • Dela data, kartor och annat innehåll m h a en organisationsportal
  • Utför rumslig analys för att få information om kartobjekt inom ett visst intresseområde
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till dig som inte har någon utbildning i, eller erfarenhet av, GIS sedan tidigare.

Förkunskaper

Grunderna i Windows samt god datorvana.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 3.2 (Basic, Standard eller Advanced)
  • ArcGIS Online

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • 3-4 september 2024, Stockholm
  • 15-16 oktober 2024, Online
  • 3-4 december 2024, Stockholm