Introduktion till Cityworks

Kursbeskrivning


Cityworks är ett GIS-baserat ärendenhanteringssystem för drift och underhåll av anläggningar och infrastruktur (asset management system). Vi genomför Cityworks-utbildningar som är specialanpassade för varje organisation. Dessa kurser ges inte som schemalagda utan genomförs på beställning i samband med ett införande av Cityworks eller då man har nya användare av systemet.

Vi erbjuder två typer av utbildningar. En för administratörer/förvaltare där vi tillsammans går genom organisationens arbetsprocesser och implementerar dem på plats i Cityworks genom konfiguration i Cityworks. Den andra utbildningen riktar sig till användare där vi går genom hantering av felanmälan, arbetsorder, inspektioner, kostnader, periodiseringar och olika kartverktyg m m.

Målgrupp

Administratörer/förvaltare av Cityworks eller nya användare i behov av att lära sig grunderna i Cityworks.

Förkunskaper

God datorvana, allmän kunskap om databaser och GIS.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • Cityworks

Bokning


Pris: -
Kurslängd: -

Boka kurs

Datum

  • Kursen är inte datumsatt. Anmäl ditt intresse (via knappen Boka kurs) så återkommer vi med kursdatum.