Skip to main content

Managing Geospatial Data in ArcGIS

Insamling och hantering av data

Kursbeskrivning


Lär dig allt om geodatabasen, det huvudsakliga datalagringsformatet i ArcGIS. Denna kurs lär ut ”best practice” för att skapa en geodatabas för central lagring och effektiv hantering av organisationens geospatiala data. Du kommer att utveckla färdigheter som behövs för att konfigurera unika geodatabasfunktioner som säkerställer dataintegritet och noggrannhet över tid. Kursen behandlar funktionalitet i både fil- och fleranvändargeodatabaser.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Skapa en geodatabas, utforska schema-alternativ och utvärdera lämpliga datamodeller
  • Lägg till data i en geodatabas, redigera geoobjektens geometri och attribut samt skapa ett mosaikdataset för att lagra och sprida bilder
  • Definiera dataregler och relationer för att förenkla dataredigering och säkerställa dataintegritet
  • Konfigurera åtkomsten till en fleranvändargeodatabas och skapa versionerade geoobjektsklasser för att tillåta flera samtidiga användare
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Användare, analytiker, specialister, datatekniker, databasadministratörer och andra som behöver hantera och underhålla data som lagras i en geodatabas. Även de som inte handgripligen arbetar med data utan bara behöver förstå fördelarna med geodatabasen kan ha nytta av kursen.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande genomförd ArcGIS Pro: Essential Workflows eller Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro rekommenderas.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 2.9 (Standard eller Advanced)

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • 3-4 oktober 2024, Stockholm