Preparing Data for GIS Applications

Insamling och hantering av data

Kursbeskrivning


När man startar ett GIS-projekt är en vanlig utmaning att samla ihop de data som behövs för att besvara frågeställningen eller att producera önskat utdata. Datat du behöver kanske är tillgängligt men har olika geografisk noggrannhet eller saknar ett nyckelattribut. Många andra problem kan göra data oanvändbara som de är. Den här kursen utforskar olika sätt att förbereda data på, relevanta för en mängd olika GIS-applikationer. Upptäck dataresurser och skaffa dig viktiga kunskaper för att bedöma datakvalitet, åtgärda data som är inkonsekvent och leverera pålitliga resultat från dina GIS-projekt.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Identifiera datakraven för ett givet projekt och potentiella källor för datainsamling
  • Bedöma datats spatiala och tidsmässiga noggrannhet; logisk konsekvens och fullständighet för att avgöra om det uppfyller projektets standard för datakvalitet
  • Använd ArcGIS Pro-verktyg och -tekniker för att åtgärda kvalitetsproblem, korrigera fel och skapa ny data som innehåller den rumsliga omfattningen, noggrannheten och de attribut som krävs för ett projekt
  • Skapa metadata för att dokumentera datats kvalitet så att andra enkelt kan bedöma dess lämplighet för sina projekt
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

GIS-tekniker, specialister och andra användare av ArcGIS Pro som har behov av att lära sig hur data hittas, prepareras och åtgärdas för att kunna användas i olika GIS-projekt.

Förkunskaper

Genomförd ArcGIS Pro: Essential Workflows alternativt Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro eller motvarande kunskaper rekommenderas.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 3.1 (Advanced)
  • ArcGIS Online

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • Kursen är inte datumsatt. Anmäl ditt intresse (via knappen Boka kurs) så återkommer vi med kursdatum.