Skip to main content

Spatial Analysis with ArcGIS Pro

Analys

Kursbeskrivning


Lär dig använda ArcGIS Pro för att identifiera mönster, göra förutsägelser och besvara geografiskt relaterade frågor. Kursen lär ut nödvändiga koncept och ett standardiserat arbetsflöde som du sedan kan tillämpa på i princip alla spatiala analysprojekt. Du kommer att arbeta med en mängd olika ArcGIS-verktyg för att utforska, analysera och producera tillförlitlig information från data. Kursövningarna genomförs med ArcGIS Pro, ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Spatial Analyst och ArcGIS Geostatistical Analyst.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

 • Förbereda data och välja lämpliga verktyg och inställningar för en analys
 • Undersöka företeelser och distributionsmönster inom ett intresseområde och identifiera optimala platser med hjälp av 2D- och 3D-analysverktyg
 • Kvantifiera geografiska mönster med hjälp av spatial statistik och analysera förändring över tiden för att identifiera nya hotspots
 • Använda interpolations- och regressionsanalyser för att förklara varför mönster förekommer och förutsäga hur mönster kommer förändras
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

GIS-analytiker, specialister och andra som har nytta av att arbeta med analyser i ArcGIS Pro.

Förkunskaper

Genomförd ArcGIS Pro: Essential Workflows alternativt Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro eller motsvarande kunskaper rekommenderas.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

 • ArcGIS Pro 2.9 (Advanced)
 • ArcGIS 3D Analyst
 • ArcGIS Geostatistical Analyst
 • ArcGIS Spatial Analyst
 • ArcGIS Network Analyst
 • ArcGIS Online

Bokning


Pris: 16 500 kr
Kurslängd: 3 dagar

Boka kurs

Datum

 • 9-11 oktober 2024, Online