Using ArcGIS for Public Safety Workflows

Verksamhetsanpassade kurser

Kursbeskrivning


Kursen introducerar ArcGIS Pro och ett geografisk angreppssätt i frågor som rör arbetsflöden inom samhällssäkerhet. Du kommer att arbeta med verktyg för att kartlägga och visualisera relevanta data, identifiera mönster, skapa handlingsbar information och producera dynamiska kartor och 3D-scener för att effektivt kunna sprida informationen till berörda.

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • Visa data lagrad i tabeller och kalkylblad som objekt på en karta
  • Visualisera trender och mönster i dina data
  • Tillämpa olika geografiska analyser för att få ut ny information från dina befintliga data
  • Redigera GIS-data för att säkerställa att operatörer, beslutsfattare och andra intressenter har tillgång till uppdaterad information
Mer om kursinnehållet

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med samhällssäkerhet inom t ex räddningstjänsten, polisen, ambulansen, brandkåren eller annan blåljusaktör.

Förkunskaper

Grunderna i Windows samt god datorvana.

Programvara

Under denna kurs används följande programvaror:

  • ArcGIS Pro 3.1 (Basic, Standard eller Advanced)
  • ArcGIS Online
  • Crime Analysis Solution

Bokning


Pris: 11 000 kr
Kurslängd: 2 dagar

Boka kurs

Datum

  • Kursen är inte datumsatt. Anmäl ditt intresse (via knappen Boka kurs) så återkommer vi med kursdatum.