,

ArcGIS Online och hur det bidrar till verksamheten

En introduktion

Molnbaserad lösning som optimerar beslut, effektivitet och samarbete

Ett komplett GIS (geografiska informationssystem) knyter samman data från spridda datakällor och tillgängliggör dem i ett gemensamt besluts- och verksamhetsstöd. Något som rent konkret ger verksamheten förutsättningar att hantera data och information i ett sömlöst kvalitetssäkrat flöde. Datadrivna GIS-kartor visualiserar i praktiken relevanta data som konsumeras i interaktiva vyer och appar. Till nytta i alla typer av arbetsflöden.

ArcGIS Online är en molnbaserad GIS-lösning som stärker din organisations förmåga att fatta beslut, öka effektiviteten och samarbeta. Det här webbinaret ger dig en introduktion till hur det fungerar, och vilket värde och affärsnytta du kan få.

Ja, det är kort sagt väl investerade 15 minuter att lyssna!

På agendan:

  • Så möter ArcGIS Online organisationens utmaningar
  • Exempel på tillämpningar
  • Molnbaserad lösning – så funkar det