Skip to Content

Koll på nuläge och framtid med digital tvilling

Se webbinar

Exempel: En samlad bild av ett fastighetsbestånd

En digital tvilling sammanlänkar data från flera källor, och ger på så sätt organisationen en datadriven gemensam lägesbild. Den gör det möjligt att fatta bättre beslut snabbare och agera på dem på bästa sätt.

Det här webbinaret ger dig insikter om:

  • Begreppet digital tvilling
  • Nyttan med digital tvilling, exemplifierat med ett fastighetsprojekt
  • Affärs- och verksamhetsnyttor
  • Framgångsfaktorer: Lyckas med digital tvilling

Väl mött!

Rikard Birgersson