Skip to main content

Optimerad asset management med geografisk intelligens

Värdet av ett komplett GIS

Snabbare insikter och bättre beslut med smarta kartor

Företag gör stora investeringar i sina tillgångar och resurser och måste därför säkerställa att de genererar så mycket värde som möjligt. Tillförlitliga faktabaserade beslutsunderlag är en förutsättning för den optimering och operativa effektivitet som krävs.

Geografisk IT är en visualiseringsteknik som sammanlänkar data och tillgängliggör verksamhetskritisk information.

Nyfiken och vill veta mer? Det här webbinaret tar upp:

  • Mognadsmodell för asset management
  • Därför är plats, position och geografi viktigt
  • Exempel: Verksamhetsnyttor med smarta kartor
  • Sammanfattning och framgångsfaktorer

 

Rickard Näsström