Skip to main content

Skapa bättre rapporter

Gå från papper och pdf till interaktivitet med appar i ArcGIS

Webbinar

Se hur du skapar rapporter med olika appar i ArcGIS

Med de appar och verktyg som finns tillgängliga idag finns ingen anledning att fortsätta producera statiska rapporter som bokstavligen ligger och samlar damm på en hylla. Med stöd av ArcGIS kan du skapa interaktiva rapporter som alltid delger era senaste data.

En rapport kan idag vara så mycket mer än grafer, tabeller och annan information samlad i fysiskt pappersformat, eller för all del en digital pdf.

Vidga tankarna kring vad en rapport är
Om du breddar begreppet ”rapport” och även tänker i termer av exempelvis inrapportering, sammanställning och förstudie och kombinerar det med behov i stil med:

  • löpande uppdaterade data och information
  • läsbar i mobil och på mindre skärmar
  • lever upp till olika tillgänglighetskrav

blir det kanske lättare att se hur rapporter kan – och ofta bör – stöpas om till andra former än de gängse de flesta av oss är vana vid. 

Olika rapporttyper med olika syften
I det här webbinaret tar vi upp hur rapporter har förändrats över tid och vad som utgör en bra rapport.

Stor vikt läggs på att visa hur du kan använda olika appar i ArcGIS för att skapa interaktiva och dynamiska rapporter som stöttar de olika behov och situationer som förekommer i ett större sammanhang och arbetsflöde.

Vi tittar närmare på följande produkter: ArcGIS Pro, ArcGIS StoryMaps, ArcGIS Dashboards och ArcGIS Survery123. 

Mattias Bovin, Esri Sverige